Britse belastingdienst betaalt recordbedrag aan verklikkers

Het totaalbedrag dat HMRC betaalde aan verklikkers en tipgevers steeg vorig jaar met 50% tot ruim 600.000 pond.
De Britse belastingen krijgen veel kritiek, omdat zij te weinig zouden doen om ontwijking en ontduiking door multinationals en Britse rijken op te sporen, laat staan met succes weten te voorkomen. 
Het is dan misschien ook niet vreemd, dat zij steeds vaker bereid blijken om tipgevers geldelijk te belonen, die de inspecteurs wijzen op verdachte bedrijven of individuen en hun duistere zaken. Vorig jaar werden dergelijek klikspanen beloond met in totaal £605.000, een record-bedrag. 
Een en ander blijkt uit onderzoek door advocatenkantoor RPC uit London; dat ook vaststelde dat dat bedrag in 2013 nog maar  £402.000 groot was.
“Er is meer ruchtbaarheid gegeven aan het feit, dat klokkenluiders mogelijk een beloning ontvangen,” aldus de verklaring van de advocaten. “En bovendien is het publiek kritischer gaan staan tegenover belastingontduikers. Maar wij waarschuwen het publiek wel: 99% van de verklikkers krijgt geen cent.”
 
HMRC kan niet zeggen hoeveel extra inkomsten gegenereerd werden dankzij de verklikkers – maar wel dat vorig jaar bijna 24 miljard pond meer werd binnengehaald, dan wat door de belastingplichtigen was aangegeven. 
 
Gerelateerde artikelen