Bonus werkt contraproductief voor meeste accountants

Beloningsprikkels voor de meeste accountants pakken vaak averechts uit. Dit blijkt uit het proefschrift van Herman van Brenk ‘Compensation Incentives and Personality Traits: Three studies on their Joint Effects on Auditor Judgment and Decision Making’. Van Brenks advies voor accountantskantoren in Nederland is om minder op beloning te sturen en meer op intrinsieke motivatie

.

Volgens Van Brenk hebben beloningsprikkels een verschillend effect op de oordeels- en besluitvorming van accountants. Het effect is onder andere afhankelijk van diverse persoonlijkheidseigenschappen. 

Van Brenk is verrast door de uitkomsten van zijn onderzoek: “Ik had niet verwacht dat het effect van beloningsprikkels zo genuanceerd zou liggen. Uit mijn onderzoek blijkt dat bonusstructuren bij intrinsiek gemotiveerde accountants de controlekwaliteit belemmeren. Een meerderheid van accountants in Nederland heeft van nature al een hoge intrinsieke motivatie waardoor een extra financiële prikkel voor hen helemaal niet nodig is om kwaliteit te leveren. Sterker nog: het werkt zelfs contraproductief." Hij raadt aan: “Probeer juist deze motivatie te stimuleren en minder te focussen op beloning in geld. Dat past ook heel mooi bij de functie die accountants in de maatschappij vervullen.”

In zijn onderzoek besteedt Van Brenk ook aandacht aan het effect van een vaste versus variabele winstdeling voor audit partners. “Een vaste winstdeling heeft slechts een positief effect op de besluitvorming van accountants als sprake is van een kleine klant en de audit partner gevoelig is voor zowel belonen als straffen,” concludeert Van Brenk. Deze gevoeligheid is gemeten op basis van de eigenschappen extraversie en neuroticisme. Daarom stelt hij “dat het bij belonen belangrijk is om rekening te houden met de specifieke persoonlijkheidseigenschappen van accountants.” Hij denkt dan ook dat zijn onderzoek een bijdrage kan leveren aan het actuele maatschappelijke debat over beloningen binnen de accountantsbranche.

Van Brenk is gisteren gepromoveerd aan Nyenrode Business Universiteit. De samenvatting van het proefschrift ‘Compensation Incentives and Personality Traits: Three studies on their Joint Effects on Auditor Judgment and Decision Making’ is hier te downloaden in het Nederlands en Engels.
 

Gerelateerde artikelen