Bijna vijfde werkgevers compenseert versoberde pensioenopbouw niet

18% van de werkgevers stelt geen vergoeding beschikbaar om de gemaximeerde pensioenopbouw voor werknemers met een jaarsalaris boven de € 100.000 te compenseren. Dit blijkt uit een survey van Mercer onder 144 Nederlandse bedrijven en multinationals. 45% daarvan heeft 500 of meer werknemers.

Sinds januari is het niet meer mogelijk om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen over het salarisdeel boven de ton. Dit heeft pensioenverlies voor werknemers tot gevolg. Mercer vroeg daarom 144 belangrijke Nederlandse bedrijven en multinationals hoe zij hiermee omgaan en welke compensatieregelingen zij treffen voor hun werknemers. Uit de survey blijkt dat 18% van de werkgevers dit pensioenverlies niet compenseert. Tim Burggraaf, Partner bij Mercer: ‘Ook al weten we waarom sommige bedrijven niet compenseren, blijft dit percentage behoorlijk hoog.’

Vanaf 2015 is de pensioenpremie die betrekking heeft op het jaarsalaris boven € 100.000 niet langer vrijgesteld in box 1. Tevens wordt het met deze premie opgebouwde pensioenvermogen belast in box 3. Uitgangspunt hierbij is dat het pensioen fiscaal wordt gesplitst (in een zuiver en onzuiver deel). Omdat dit nagenoeg alleen maar nadelen kent heeft de markt niet voor deze oplossing gekozen. 82% van de werkgevers stelt daarom een compensatie beschikbaar voor de afgetopte pensioenopbouw. Van deze bedrijven stelt 61% de werknemers in staat pensioenvervangend inkomen bijeen te sparen door een regeling aan te bieden of te faciliteren. 64% van deze bedrijven biedt een nettopensioenregeling aan en 7% faciliteert een nettolijfrenteregeling. De consequentie van zo’n regeling is dat de premie belast is in box 1 en alle verplichtingen uit de Pensioenwet van toepassing zijn, maar het opgebouwde vermogen in box 3 is vrijgesteld.

Werkgevers bewust geen regeling

Van de resterende 39% van de bedrijven die wel compenseert maar nog geen regeling heeft getroffen, is 66% ook niet van plan dat dit jaar te doen. ‘Werkgevers die nu nog geen regeling hebben, doen dit vermoedelijk bewust. De overheid verplicht deelname niet en de fiscale voordelen van een nettopensioen- of lijfrenteregeling zijn beperkt. Sommige werknemers bouwen met hun compensatiebedrag liever vrij vermogen op. Dit kunnen ze ieder moment consumeren of gebruiken voor aflossing van hun hypotheek, in plaats van voor de aankoop van een verplichte annuïteit zoals bij een pensioen- of lijfrenteregeling. Van de bedrijven die compenseren en een regeling faciliteren, biedt 36% dan ook een (al dan niet vrij opneembare) spaarregeling aan waarvoor overigens geen box 3 vrijstelling geldt’, aldus Burggraaf.

Compenseren via nettopensioenopbouw

Het merendeel van de ondervraagde bedrijven biedt zijn werknemers de mogelijkheid gebruik te maken van een nettopensioenregeling. Burggraaf: ’Een nettopensioenregeling is zeker niet altijd de beste keuze vanuit de deelnemer geredeneerd; meestal wel vanuit de werkgever die graag wil dat de deelnemer geen pensioentekort oploopt. De vraag is dus hoeveel deelnemers uiteindelijk vrijwillig gebruik gaan maken van deze regelingen. Dat gaan we later dit jaar bekijken en dan is het plaatje compleet.’ Uit de survey blijkt dat 55% van de compensatieregelingen wordt uitgevoerd door de huidige pensioenuitvoerder, 45% doet dit buiten de deur.

Top 3 compensatieregelingen (bedrijven kunnen een combinatie van maatregelen aanbieden):
Regeling             Percentage
Nettopensioen          64%
Nettosparen             36%
Nettolijfrente              7%

Gerelateerde artikelen