Bijdrage ZorgVerzekeringsWet voor werkgevers stijgt in 2018

In 2018 stijgen zowel het maximumloon waarover de bijdrage ZVW wordt berekend als het percentage.

Als werkgever draag jij meestal de inkomensafhankelijke bijdrage ZorgVerzekeringsWet (ZVW) af voor jouw werknemers. Deze bijdrage voor de zorgverzekering stijgt in 2018. 

Dat schrijft Jos Achterberg op MKB-belangen.nl

Maximumloon 2018
Het maximale bedrag waarover werkgevers in 2018 de bijdrage Zorgverzekeringswet moeten betalen of inhouden is gesteld op 54.614 euro. In 2017 is dat 53.701 euro.

Werkgeversheffing ZVW 2018
In bijna alle situaties betaalt de werkgever de werkgeversheffing ZVW. Die bedraagt in 2018 6,90 procent van het loon van de werknemer. En in 2017 is dat 6,65 procent. Als een werknemer meer dan 54.614 euro verdient, hoeft de werkgever over het meerdere geen werkgeversheffing ZVW te betalen.

DGA’s, ex-werknemers en gepensioneerden
In een aantal situaties betaalt de werkgever geen werkgeversheffing, maar houdt hij een werknemersbijdrage ZVW op het loon. In 2018 bedraagt die bijdrage 5,65% van het brutoloon. Dat is het geval bij DGA’s die niet verplicht verzekerd zijn, en bij ex-werknemers, pseudo-werknemers en bepaalde uitkeringsgerechtigden, zoals gepensioneerden.

Gerelateerde artikelen