Betere kansen voor het innovatieve mkb binnen Horizon 2020

Eind deze maand, 27 oktober, worden de werkprogramma’s voor de laatste Horizon 2020-periode (2018-2020) gepubliceerd. Voor wie niet kan wachten zijn er inmiddels al enkele ‘draft’-versies van deze programma’s in omloop. Wat in ieder geval vaststaat: binnen deze gezamenlijke werkprogramma’s zal ongeveer € 30 miljard EU-financiering beschikbaar komen voor onderzoek en innovatie (veel meer dan de eerste twee werkprogramma’s waarvoor respectievelijk € 13 miljard en € 16 miljard beschikbaar was).

Naar verwachting zal vooral het mkb-instrument, of SME Instrument zoals het in het Engels bekendstaat, op de schop worden genomen. De reden voor het herontwerp van het programma, met zo’n € 480 miljoen in kas, is het verbeteren van zowel de toegankelijkheid als de kwaliteit van het selectieproces. Ook ziet de Europese Commissie graag meer ‘impact’ van de gesubsidieerde projecten. Dit criterium zal daarom een stuk zwaarder gaan wegen in de beoordeling. De ‘impact’ weegt straks voor maar liefst 50% mee. In de vorige werkprogramma’s was dat maar 30%.

Welke verdere veranderingen worden er zoal verwacht?

Ten eerste zal er sprake zijn van een volledige ‘bottom-up’ selectie. Wat betekent dit in de praktijk? Er zal niet langer gebruik worden gemaakt van vooraf gedefinieerde ‘topics’, zoals wel het geval was in de voorgaande werkprogramma’s. Hierdoor kunnen ondernemers uit alle sectoren innovaties indienen.

Taalgebruik aangepast

Verder worden de aanvraagformulieren geheel herzien. Zowel de structuur als de inhoud worden aangepast om het aanvraagproces te vereenvoudigen. Ook zal het taalgebruik worden aangepast zodat het beter aansluit op het bedrijfsleven.

Daarnaast wordt het aantal expert-beoordelaars met een achtergrond in het investeringswezen flink verhoogd. Hierdoor wordt bij het beoordelen beter rekening gehouden met markt- en investeringsfactoren.

Face-to-face interview

En tot slot zal er een extra stap worden toegevoegd in de evaluatieprocedure. Aanvragers die zijn geselecteerd in fase 2 zullen worden uitgenodigd voor een ouderwets face-to-face interview met de beoordelaars, zodat zij een beter beeld kunnen vormen over het voorgestelde project en zodoende kunnen zorgen dat alleen de meest innovatieve ideeën in aanmerking komen voor financiering.

 

(Door: Vindsubsidies)

Gerelateerde artikelen