Betalen MVO-bedrijven ook meer belasting?

In de on-line preview van de volgende editie van 'The Accounting Review' wordt een interessant artikel aangekondigd en samengevat over de vraag: betalen maatschappelijk verantwoorde ondernemingen meer belasting?
Een groep accounting-wetenschappers van de universiteiten van Oregon en Indiana beschrijft in het komende nummer van The-Accounting-Review  een onderzoek naar de relatie tussen het betalen van belasting  en ‘corporate social responsibility’, in de zin van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.
 
Eerder onderzoek naar mogelijke correlaties en of de twee complementair dan wel substituut zijn, leverde geen duidelijke evidence op, zo stellen de auteurs. Zij hebben dus bij een relevant aantal bedrijven vastgesteld in welke mate zij maatschappelijke verantwoordelijkheid als onderneming ten toon spreidden, en dat vergeleken met a. hoeveel (%) belasting die ondernemingen betalen en b. hoeveel geld zij uitgeven aan fiscale lobbying. 
 
De conclusie? Er is een duidelijk negatieve correlatie tussen MVO en belastingdruk, en een positieve tussen MVO en investeringen in fiscale lobby-activiteiten. 
 
Gerelateerde artikelen