Bestuur SRA tegen stellingname Novak

Het bestuur van SRA is tegen de stellingname van de Novak dat kleinere accountantskantoren het beleid van de NBA hekelen en daarom tegen de beoogde nieuwe voorzitter Pieter Jongstra moeten stemmen. ‘Tegenstemmen tegen een individu voegt niets toe maar breekt juist af,’ aldus SRA.

SRA: ‘Door de jaren heen hebben we als vereniging van kantoren werkzaam in het mkb veel kunnen bereiken door constructief met de beroepsorganisatie samen te werken, ook op punten waar we het principieel even niet eens waren en werden. Harde noten werden en worden gekraakt, maar altijd vanuit hetzelfde doel: de kwaliteit en het imago van het beroep bevorderen en zorgen dat accountantskantoren in het mkb goed hun werk kunnen doen.’

Volgens SRA moeten accountants werkzaam in het mkb juist als geen ander weten dat samenwerken met anderen cruciaal is voor een goed eindresultaat. SRA: ‘Dat deze weg moeilijker is dan alleen maar aanschoppen tegen het systeem of individuen, is evident maar daardoor juist een uitdaging. Daar waar het gaat om de ‘gewraakte’ hervormingsagenda zijn we in de werkgroep niet-OOB druk doende om de maatregelen voor het mkb-segment te herformuleren zodat ze werkbaar en toepasbaar zijn binnen onze mkb-kantoren. Dat geldt ook voor het goodwill-model. Noblesse oblige, geldt wat ons betreft: als je jezelf als professional serieus neemt, zul je je als professional ook verantwoordelijk moeten opstellen. Dat verwachten niet alleen andere vakgenoten van ons maar ook onze stakeholders. Laten we als kantoren in het mkb het imago van ons beroep en onze beroepsvereniging samen hoog houden.’

Lees ook:

Gerelateerde artikelen