‘Kleine accountantskantoren tegen benoeming beoogd NBA-voorzitter’

In aanloop naar de jaarlijkse ledenvergadering van de NBA van aanstaande maandag heerst er onrust bij een deel van de achterban. Volgens Het Financieele Dagblad is het ongenoegen bij een deel van de achterban zo hoog opgelopen dat zij tegen de benoeming van de beoogde nieuwe voorzitter Pieter Jongstra stemmen.

‘Het gaat ons niet om de persoon Jongstra, maar om wat hij vertegenwoordigt’, zegt Marco Moling, voorzitter van Novak, de organisatie die de belangen van kleine accountantskantoren behartigt. Jongstra was eerder voorzitter van EY. Moling stelt dat er een afspraak was dat voorzitters afkomstig van een van de Big Four-kantoren afgelost zouden worden door een voorzitter uit het mkb-segment. Jongstra volgt Huub Wieleman op die van Deloitte afkomstig is.

Volgens Het FD is het maar de vraag of de kleinere accountantskantoren genoeg steun vergaren. De ledenvergadering wordt doorgaans beter bezocht door leden van de de grotere kantoren. Naast de opvolgingskwestie zou er onder Novak-leden ook onvrede zijn over de hervormingsagenda van de NBA. Daarnaast roept het systeem van collegiale toetsing weerstand op bij de kleinere kantoren. De collega’s die toetsen komen vaak van grotere kantoren. Zij zouden normen hanteren die niet passend zijn voor kleine kantoren.

Gerelateerde artikelen