Besluiten Commissie BBV over begroting en verantwoording van de Vpb-heffing

Met de invoering van de Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Vpb) vanaf 1 januari 2016 krijgen gemeenten, provincies en waterschappen te maken met het feit dat ze voor een deel van hun activiteiten onder de vennootschapsbelastingplicht gaan vallen. De Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) heeft een aantal fundamentele besluiten genomen over de begroting en verantwoording van de Vpb-heffing, die zullen worden vertaald in de verslaggevingswetgeving.

Op haar website heeft de Commissie BBV een bericht geplaatst met meer informatie over de vennootschapsbelasting (Vpb) in relatie tot het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

• Vennootschapsbelasting in het BBV

Gerelateerde artikelen