Besluit fiscale eenheid 2003 en Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft het conceptbesluit tot wijziging van het Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente en het Besluit fiscale eenheid 2003 naar de Tweede Kamer gestuurd.

In dit besluit zijn enkele wijzigingen opgenomen van het Besluit fiscale eenheid 2003 (BFE 2003) en het Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente die direct voortvloeien uit of samenhangen met de aanpassingen van het fiscale-eenheidsregime in de Wet Vpb 1969 ingevolge de Wet aanpassing fiscale eenheid. Op basis van die wet wordt een fiscale eenheid toegestaan:

  • tussen een in Nederland gevestigde moedermaatschappij en een in Nederland gevestigde kleindochtermaatschappij waarvan de aandelen worden gehouden via een tussenmaatschappij in – kort gezegd – een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), de zogenoemde Papillon-fiscale eenheid, en
  • tussen in Nederland gevestigde zustermaatschappijen waarvan de aandelen worden gehouden door een topmaatschappij gevestigd in – kort gezegd – een andere lidstaat van de EU, de zogenoemde zuster-fiscale eenheid.

Doel van deze aanpassingen is om het fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting in overeenstemming te brengen met het recht van de EU. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om enkele technische en redactionele aanpassingen aan te brengen.

Gerelateerde artikelen