Beroepsorganisaties, belangenbehartiging en overheidsbeleid

IFAC publiceert een nieuw deel in de reeks PAO Capacity Building, over ‘advocacy’ ofwel belangenbehartiging en (het beïnvloeden van) politiek en overheid.
“The voice of your professional accountancy organization (PAO) matters,” aldus de inleiding op deze nieuwe uitgave. Alleen met professionele inzet van gezonde (inter)nationale en regionale beroepsorganisaties kunnen accountants in en buiten de business hun positie en beroep duurzaam doen groeien en bloeien.
 
Daarvoor is het nuttig en noodzakelijk, dat deze organisaties robuuste en effectieve relaties opbouwen en onderhouden met andere nationale en regionale stakeholders, zeker met de overheid, de politiek en toezichthouders. 
 
Het resultaat van de inspanningen terzake van een PAO is vooral afhankelijk van hoe succesvol deze communiceert en haar relevantie voor de maatschappij aantoont, onderbouwt en uitdraagt. 
Daarvoor is structuur nodig en een duidelijke commitment aan het ‘algemeen belang’. Daarnaast gecertificeerde opleidingen en trainingen, met toezicht op en hadhaving van ethische principes en vakbekwaamheid. 
 
Deze nieuwe gids wil ‘jonge’ beroeporganisaties een steun in de rug geven en assisteren met het opzetten van effectieve belangenbehartiging richting overheden en toezichthouders. 
IFAC onderhoudt nauwe contacten met PAO’s overal ter wereld, en is vanuit die rol uniek geplaatst om ‘best practices’ te inventariseren en te delen met andere organisaties.
Gerelateerde artikelen