BEPS in de praktijk: beroepsorganisatie ICAEW over aftrek van rente

De Britse overheid vroeg stakeholders, hoe zij om zou moeten gaan met BEPS Action 4 betreffende de aftrek door ondernemingen van de kosten van rentebetalingen. Het ICAEW reageert.
Action 4: Interest Deductions is “een van de OESO-aanbevelingen met de zwaarste impact voor de fiscale concurrentiepositie van het VK, ” zo stelt het ICAEW, de beroepsorganisatie van accountants in Engeland en Wales.
Geen wonder dus, dat de Britse overheid een ‘scoping’ consultatieronde heeft gehouden, waarbij alle belanghebbenden hun ideeën en suggesties konden aandragen over hoe Groot Brittannië de aanbevelingen in de eigen wet- en regelgeving zou moeten en kunnen implementeren.
 
Het ICAEW heeft zijn feedback ingediend in de vorm van een document getiteld Tax deductibility of corporate interest expense: consultation 
Volgens het ICAEW is het huidige  fiscale regime wat betreft de aftrekbaarheid van rente ‘benign’ ofwel goedaardig en heilzaam voor het Britse bedrijfsleven, en de overheid zou dus uiterst zorgvuldig met deze kwestie moeten omgaan om de aantrekkelijkheid van het land als investeringslocatie niet te schaden. Tegelijk moet het VK natuurlijk wel zijn woord gestand doen, dat het de BEPS-aanbevelingen getrouw zal overnemen…
 
De suggestie van het ICAEW luidt in de kern als volgt: “Het is allemaal erg ingewikkeld, en je kunt erop rekenen dat er altijd situaties (lees: voorbeelden van slimme tax planning) zullen voorkomen, waarin er geen sprake is van feitelijke BEPS, base erosion en profit shifting – en het zou toch jammer zijn als bedrijven in die omstandigheid tóch last zouden hebben van de Britse implementatie van de BEPS-aanbevelingen.
“Since it is not, we believe, the Government’s intention to apply restrictions where there is no BEPS, we would recommend that the rules have a backstop provision which provides a general exclusion from the rules where there is no BEPS.  “
 
Met andere woorden: de Britse overheid zou BEPS-regels alleen moeten laten gelden als er inderdaad sprake is van onaanvaardbare BE en PS, en anders moet er vrijstelling van restrictieve regels mogelijk zijn. “Oh, en graag zouden wij compensatie zien voor eventuele negatieve gevolgen door extra fiscale tegemoetkomingen zoals versnelde afschrijvingen en dergelijke.”
Gerelateerde artikelen