Beoordelen modelovereenkomst: samenspel tussen indiener en Belastingdienst

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn sinds 1 mei 2016 samen verantwoordelijk voor het treffen van een overeenkomst over hun voorgenomen arbeidsrelatie. Zij kunnen deze laten beoordelen door de Belastingdienst.

“Sinds de invoering van de wet DBA afgelopen mei kwamen 4.481 verzoeken tot beoordeling van modelovereenkomsten binnen bij de Belastingdienst. Vanaf 1 mei 2016 zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk verantwoordelijk om een overeenkomst te treffen over hun voorgenomen arbeidsrelatie. De beoordeling is soms een arbeidsintensief traject waarbij sprake is van een samenspel tussen indiener en Belastingdienst.

De Belastingdienst stelt sinds dit voorjaar modelovereenkomsten beschikbaar op Belastingdienst.nl die opdrachtgevers en -nemers kunnen gebruiken om zekerheid te krijgen over hun voorgenomen arbeidsrelatie. Tien algemene modelovereenkomsten zijn ongeacht branche of beroep geschikt om mee te werken. Het werken volgens deze modelovereenkomsten biedt zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie en sluit een dienstbetrekking uit.

Voor opdrachtgevers en -nemers die een eigen overeenkomst willen opstellen, bestaat de mogelijkheid om deze te laten beoordelen door de Belastingdienst. De Belastingdienst en indieners werken hard samen om te komen tot een goede beoordeling. Het indienen van een goede overeenkomst kan voor indieners lastig zijn. Daarom ondersteunt de Belastingdienst indieners zo goed mogelijk. Het komen tot een goede overeenkomst die zekerheid biedt, is hierbij leidend. De gemiddelde duur van een beoordeling is daarom soms langer dan de zes weken waar de Belastingdienst naar streeft. Overigens hoeven ZZP’ers en opdrachtgevers hier niet op te wachten. In veel gevallen kan direct gebruik gemaakt worden van een algemene overeenkomst of een modelovereenkomst voor branches en beroepsgroepen. Daarnaast is werken met een modelovereenkomst niet verplicht en ook niet nodig als mensen zeker weten dat er geen sprake is van loondienst.

Tot 1 mei 2017 geldt bovendien een overgangsperiode. In deze periode hebben opdrachtgevers en – nemers de tijd om te bepalen welke modelovereenkomst past bij de manier waarop zij werken. De Belastingdienst legt geen naheffingen op. Het werken met modelovereenkomsten is voor veel partijen in het begin wennen. Daarom blijft de Belastingdienst voorlichting geven. Hierbij werkt de Belastingdienst nauw samen met brancheorganisaties, belangenorganisaties en grote bedrijven.”

Bron: Fiscanet

Gerelateerde artikelen