Belparkeren mag van rechter wel twee minuten duren

Rechtbank Midden-Nederland heeft een parkeerbon die was uitgedeeld door een controleur in Hilversum vernietigd. Een vrouw was tegen de aanslag in beroep gegaan, omdat die werd uitgedeeld toen ze bezig was met het betalen van de parkeerbelasting via belparkeren. Daar deed ze zo’n twee minuten over. Volgens de rechter valt dat binnen de redelijke tijd die iemand moet worden gegund om het belparkeren te activeren.

De rechtbank gaat ervan uit dat de parkeercontroleur om 16:14 uur heeft gecheckt of er was betaald via belparkeren. Op dat moment maakte de handcomputer contact met de cloud. Daarnaast staat vast dat de betaling van de vrouw om 16:16 uur door Parkmobile is ontvangen, zoals blijkt uit de factuur. Aangenomen moet daarom worden dat de vrouw minimaal twee minuten heeft gedaan over het betalen via belparkeren met haar telefoon. Dit valt naar het oordeel van de rechtbank binnen de redelijke tijd die iemand moet worden gegund om het belparkeren te activeren.

Het is weliswaar mogelijk dat de auto van de vrouw al langer aan de Havenstraat geparkeerd stond, maar dit blijkt noch uit de processtukken, noch uit de tijdens de zitting gegeven toelichting door de heffingsambtenaar van de gemeente Hilversum. In het bijzonder is de veronderstelling van verweerder dat eiseres pas is gaan betalen toen zij de controleur zag, in het geheel niet op feiten gebaseerd. De rechtbank is daarom van oordeel dat niet is gebleken dat eiseres de redelijke tijd heeft overschreden die haar moet worden gegund om de parkeerapparatuur in werking te stellen. De beroepsgrond slaagt.

Hierbij is niet van belang, zoals verweerder heeft gesteld, dat eiseres niet in de buurt van haar auto was. Het idee van belparkeren is juist dat de parkeerder na het parkeren al lopend het belparkeren kan activeren. Ook als iemand al betalend aan het weglopen is, dient diegene daarvoor een redelijke tijd te worden gegund.

Gerelateerde artikelen