Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gestegen in derde kwartaal

De beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is aan het eind van het derde kwartaal uitgekomen op 104,5%. In het derde kwartaal is deze beleidsdekkingsgraad met 2,6 procentpunten gestegen.

Dit meldt De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag.

De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad waarop pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen baseren. Deze wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden over de laatste twaalf maanden die gebaseerd zijn op actuele marktinformatie. De dekkingsgraad gebaseerd op actuele marktinformatie is in het derde kwartaal voor de pensioenfondsensector als geheel met 2,2 procentpunten gestegen en uitgekomen op 108,3%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de waarde van de beleggingen van pensioenfondsen enerzijds en de waarde van de pensioenverplichtingen anderzijds. De dekkingsgraad voor de sector als geheel is het gemiddelde van de dekkingsgraden van alle onder toezicht staande pensioenfondsen gewogen naar omvang van hun technische voorzieningen.

Financiële positie verbeterd

In het derde kwartaal is de financiële positie van pensioenfondsen verbeterd: de waarde van de pensioenverplichtingen nam af, terwijl die van de beschikbare middelen toenam. De waarde van de pensioenverplichtingen is aan het eind van het derde kwartaal uitgekomen op €1.204 miljard. Een kwartaal tevoren beliep deze waarde €1.208 miljard. De rentetermijnstructuur, waarmee de waarde van de pensioenverplichtingen berekend moet worden, is in het derde kwartaal licht gestegen, waardoor de waarde van de verplichtingen iets is afgenomen. De omvang van de beschikbare middelen bedroeg per ultimo derde kwartaal €1.304 miljard. De beschikbare middelen zijn in het derde kwartaal met bijna €18 miljard toegenomen. Die toename werd voornamelijk veroorzaakt door positieve ontwikkelingen op aandelenmarkten. Zo steeg de Dow Jones-index met 4,9% en de AEX-index met 5,9%. Ontwikkelingen op valutamarkten hadden een negatieve invloed op de beschikbare middelen. Zo deprecieerden vrijwel alle belangrijke vreemde valuta ten opzichte van de euro. Beleggingen gedenomineerd in vreemde valuta namen daardoor, omgerekend in euro’s, in waarde af.

104,2%

De wettelijk vastgestelde minimaal vereiste dekkingsgraad ligt voor de meeste pensioenfondsen rond de 104,2%. Aan het eind van het derde kwartaal voldeden 63 pensioenfondsen niet aan deze eis. Dat is zo’n 29% van alle pensioenfondsen. Bij deze pensioenfondsen waren 3,7 miljoen actieve en 2,1 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten. Dat is zo’n 68% respectievelijk 65% van alle actieve en pensioengerechtigde deelnemers.

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsensector eind september 2017 naar 104,5%

Gerelateerde artikelen