Belastingverdrag met Malawi: nota n.a.v. verslag

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot het wetsvoorstel tot goedkeuring van het belastingverdrag met Malawi naar de Tweede Kamer gezonden.

Het nieuwe verdrag biedt fiscale zekerheid en versterkt de administratieve samenwerking, waarmee investeringen worden gestimuleerd en heffingsrechten worden gewaarborgd. Het verdrag kent ook afspraken over fiscale gegevensuitwisseling en administratieve bijstand om belastingontwijking en –ontduiking tegen te gaan.

Nederland streeft er naar ontwikkelingslanden bilateraal en via internationale initiatieven te ondersteunen bij de verbetering van hun fiscale stelsels en de inrichting van de belastingadministratie. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de overeengekomen bronheffingspercentages. Voor dividenden geldt een bronheffing van 5% bij een aandelenbelang van minimaal 10% en 0% voor pensioenfondsen. Voor overige dividenden gelden de normale tarieven van de beide landen. Voor interest geldt een tarief van 10% en royalty’s een tarief van 5%.

Voorts is in het verdrag een anti-misbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Bij dergelijk oneigenlijk gebruik of misbruik vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op het belastingverdrag. De anti-misbruikbepalingen zien op belastingen op dividenden, rentes en royalties.

• Aanbiedingsbrief Verslag wetsvoorstel goedkeuring belastingverdrag Malawi

(Bron: Fiscanet)

Gerelateerde artikelen