Belastingverdrag met Duitsland: toelichting gevolgen voor bestaande regelingen

Het ministerie van Financiën heeft een toelichting gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de gevolgen van het nieuwe belastingverdrag met Duitsland voor bestaande regelingen. Onder het nieuwe verdrag wordt bijvoorbeeld de regeling betreffende ontslagvergoedingen niet voortgezet.

Per 1 januari 2016 is het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen van 12 april 2012 van toepassing geworden.

Op basis van dit verdrag zijn Nederland en Duitsland overeengekomen dat de bepalingen uit het besluit IFZ2002/507M met betrekking tot de verdeling van de winst van Duitse en Nederlandse land- en bosbouwbedrijven van toepassing blijven. Ook is overeengekomen dat de regelingen betreffende bloemenhandelaren en ontslagvergoedingen, niet worden voortgezet. Het streven van de bevoegde autoriteiten is om binnenkort een overeenkomst te publiceren over de toepassing van de nieuwe compensatieregeling voor in Nederland wonende grensarbeiders.

• Belastingverdrag met Duitsland: toelichting gevolgen voor bestaande regelingen

Gerelateerde artikelen