Belastingrente aanslag vennootschapsbelasting naar tien procent

Voor belastingsoorten als inkomstenbelasting en loonbelasting geldt 7,5 procent.

De belastingrente die berekend wordt over een (voorlopige) aanslag vennootschapsbelasting bedraagt voor dit jaar 10% . Hetzelfde percentage geldt voor de bronbelasting, minimumbelasting en solidariteitsbijdrage. Voor de overige belastingen, zoals de inkomstenbelasting erfbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting hanteert de fiscus een belastingrente van 7,5 procent.

De genoemde percentages gelden voor het gehele jaar 2024. Pas per 1 januari 2025 zullen de percentages opnieuw worden vastgesteld. Accountants kunnen hun klanten voor de belasting over 2024 adviseren om de belastingaanslagen tijdig te betalen om zo de belastingrente te beperken. Dit hangt echter af van de financieringsmogelijkheden ('cost of capital') van het bedrijf.

Een voorbeeld van een sector die mogelijk gevolgen zal ondervinden van de belastingrente is de vastgoedsector. De belastingrente kan namelijk een aanzienlijke impact hebben op de winstgevendheid van vastgoedprojecten.


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


 

Gerelateerde artikelen