Belastingdienst: Voorlichting centraal bij behandeling interneteconomie

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de fiscale gevolgen van handel via internet. Die gevolgen zijn niet altijd even duidelijk. Daarom zet de fiscus in op voorlichting en samenwerking om de kwaliteit van aangiften en van het toezicht te verbeteren.

De fiscale gevolgen van handel via internet zijn sterk afhankelijk van individuele omstandigheden. Bij de verhuur van de eigen woning speelt bijvoorbeeld mee of de verhuurder ondernemer of particulier is. Ook de bezettingsgraad en de vraag in welk belastingtarief de verhuurder valt, speelt een rol in de belastingheffing.

De Belastingdienst zet daarom in eerste instantie in op voorlichting aan verhuurders en internetondernemers. De informatie op Belastingdienst.nl is daarom aangepast. Daarnaast zoekt de Belastingdienst samenwerking met verhuurplatforms en andere belanghebbenden zoals gemeenten. Gegevensuitwisseling met die partijen moet er uiteindelijk toe leiden dat de Belastingdienst over voldoende informatie beschikt om de inkomsten uit verhuur op te nemen in de vooraf ingevulde aangifte.

• Interneteconomie en deeleconomie
• Onderzoek Interneteconomie

Lees ook:

• Belastingdienst worstelt met onderscheid tussen ondernemerschap en hobbyisme

Gerelateerde artikelen