Belastingdienst verstuurt schikkingen Wtl 

De Belastingdienst verstuurt vanaf gisteren de beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2020. Als de werkgever over 2020 recht heeft op één of meer tegemoetkomingen, dan ontvangt hij de beschikking vóór 1 augustus 2021.

De beschikking bevat het bedrag dat de werkgever ontvangen voor de loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Dit bedrag is gebaseerd op de definitieve berekening die als bijlage bij de beschikking zit. 

De Belastingdienst betaalt het bedrag uit binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking. De Belastingdienst roept ontvangers op om de beschikking goed te controleren. Zij zijn verplicht om een fout te herstellen door de aangifte te corrigeren. Onjuistheden kunnen bijvoorbeeld komen door afrondingsverschillen, stelt de fiscus.

Hoe kunnen ontvangers de juistheid van de beschikking controleren? Door de beschikking te vergelijken met de verloonde uren uit de aangiften loonheffingen, aldus de Belastingdienst. In de aangiften loonheffingen zijn de uren namelijk afgerond op hele uren. Op basis hiervan berekent UWV de tegemoetkomingen Wtl. De Belastingdienst waarschuwt om de beschikking dus niet te vergelijken met de uren uit de loonadministratie.

Correctieberichten na 1 mei 2021 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening. De gegevens uit de correctieberichten worden wel opgenomen in de polisadministratie. 

Gerelateerde artikelen