Belastingdienst verrekent bijdragen Zorgverzekeringswet 2014 en 2015

De Belastingdienst betaalt in juli de teruggaaf uit van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (teruggaaf bijdrage Zvw) die iemand in 2014 te veel heeft betaald. Ook wordt het voorschot uitbetaald op de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) die te veel wordt ingehouden in 2015.

Iemand komt in aanmerking voor een teruggaaf bijdrage Zvw 2014 als wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden:
• Iemand had in 2014 tegelijkertijd inkomsten bij meer dan 1 werkgever of uitkeringsinstantie.
• De inkomsten bij de werkgever of uitkeringsinstantie waren in 2014 in totaal hoger dan € 51.414.

Als volgens de gegevens van de Belastingdienst aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan krijgt men bericht over de teruggaaf.

Een voorschot op de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2015 ontvangt men alleen als de teruggaaf van de bijdrage over 2015 minimaal € 100 is.

Gerelateerde artikelen