Belastingdienst: Tegemoetkoming bij laag loon werknemers per 1 januari 2017

De Belastingdienst wijst het intermediair er op dat ze klanten die medewerkers met een laag loon in dienst hebben, kunnen attenderen op het zogenaamde lage-inkomensvoordeel per 1 januari 2017.

Werkgevers krijgen vanaf 2017 voor deze doelgroep een tegemoetkoming in de loonkosten: het lage-inkomensvoordeel. Dit lage-inkomensvoordeel is in de Wet tegemoetkoming loondomein geregeld. Deze wet kent twee fasen; de eerste fase betreft de invoering van dit lage-inkomensvoordeel per 1 januari 2017. Over de tweede fase volgt medio 2017 meer informatie.

Voor medewerkers met een laag loon (dat wil zeggen: een salaris van 100% tot en met 125% van het wettelijk minimumloon) krijgt de werkgever automatisch, op basis van de loonaangifte, een bedrag terug. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal 2.000 euro, afhankelijk van het loon van de werknemer en van het aantal verloonde uren. Het bedrag wordt door de Belastingdienst teruggestort in 2018.

Om het lage-inkomensvoordeel te krijgen, hoeft de werkgever niets extra's te doen. Het enige dat hij moet doen, is de loonaangifte goed invullen.

(Bron: Fiscanet) 

Gerelateerde artikelen