Belastingdienst: Rechtstreeks storten op WKA-depot kan niet meer

Vanaf 1 januari 2016 kunnen inleners en aannemers niet meer rechtstreeks bij de Belastingdienst storten op WKA-depots.

Inleners en aannemers die gevrijwaard willen worden van inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid moeten vanaf 1 januari 2016 een deel van de factuursom storten op een geblokkeerde rekening (g-rekening) van de uitlener of de onderaannemer bij een bank. De uitlener of onderaannemer kan een g-rekening aanvragen.

Gerelateerde artikelen