Belastingdienst: Ondersteunende producten Vpb-plicht overheidsondernemingen

De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) en de Belastingdienst hebben producten ontwikkeld die overheidsondernemingen kunnen ondersteunen bij het bepalen voor welke activiteiten zij per 1 januari 2016 belastingplichtig worden voor de vennootschapsbelasting.

In mei van dit jaar is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Dat betekent dat overheidsondernemingen, bijvoorbeeld van gemeenten, provincies en waterschappen, per 1 januari 2016 belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Met de wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor overheidsondernemingen gelden straks dezelfde verplichtingen voor de vennootschapsbelasting als voor private ondernemingen.

Waarom worden overheidsondernemingen belastingplichtig?

De Europese Commissie (EC) vindt dat de huidige wet op de vennootschapsbelasting leidt tot concurrentieverstoring en verboden staatssteun. De EC heeft Nederland gevraagd de wet aan te passen.

Ondersteunende producten

Belastingdienst: ‘U moet zelf bepalen voor welke activiteiten u vpb-plichtig wordt. De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) en de Belastingdienst hebben producten ontwikkeld die u daarbij kunnen ondersteunen. In de loop van het jaar komen er nieuwe producten bij. De SVLO is een samenwerking tussen het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Ook overheidsinstanties die geen lid zijn van deze koepelorganisaties, kunnen gebruikmaken van de producten die de SVLO ontwikkelt.’

Een nieuwe wet, maar hetzelfde aanspreekpunt
 
De fiscus heeft voor de implementatie van de nieuwe wet het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen (BBO) opgericht. ‘In het contact met ons verandert hierdoor niets. Als u een klantcoördinator bij de Belastingdienst hebt, dan is deze uw eerste aanspreekpunt,’ aldus de fiscus.

• Ondersteunende producten vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Gerelateerde artikelen