Belastingdienst: automatisch uitbreiden machtigingsregistraties SBA 2015 naar 2016

Om Serviceberichten Aanslag te krijgen, moeten belastingconsulenten hun machtiging voor ieder aangiftejaar laten registreren, per klant en per soort belasting. Maar voor de registratie van bepaalde machtigingen neemt de Belastingdienst het initiatief: de fiscus start voor intermediair het registratieproces van de machtigingen voor het aangiftejaar 2016 ('automatisch uitbreiden').

Vanaf 1 augustus breidt de Belastingdienst de registraties uit van machtigingen voor Serviceberichten Aanslag 2015 voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de btw. De machtigingsregistratie moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
• De machtigingsregistratie is voor 1 augustus 2015 actief: de registratie is niet in behandeling, ingetrokken of afgewezen.
• De belastingconsulent heeft geen eerdere aanvraag gedaan voor een registratie van zijn machtiging voor het aangiftejaar 2016.

Belastingdienst: ‘Voor alle machtigingsregistraties die aan deze voorwaarden voldoen, hoeft u niet zelf een machtigingsregistratie voor het aangiftejaar 2016 aan te vragen. Wij sturen uw klant een registratiebrief waarin wij hem om toestemming vragen voor de registratie van uw machtiging voor 2016. In uw software kunt u de status van de registratie volgen. Wij versturen de registratiebrieven vanaf augustus. Wilt u Serviceberichten Aanslag over het aangiftejaar 2015 krijgen en hebt u nog geen machtigingsregistratie? Dan moet u deze registratie zelf aanvragen. Hoe u dat doet, leest u bij Serviceberichten Aanslag. Vraagt u de registratie voor 1 juli aan, dan breiden wij deze automatisch uit naar 2016 als de registratie aan de voorwaarden voldoet.’

Gerelateerde artikelen