Belangenorganisaties bepleitten salderingsregeling

Afbouw salderingsregeling zou onverstandig zijn.

De Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis, woningcorporatiekoepel Aedes en de Woonbond roepen de Tweede Kamer op om niet in te stemmen met de afbouw van de zogeheten salderingsregeling voor zonnepanelen zolang niet goed is nagedacht over de gevolgen. De belangenorganisaties denken dat de afbouw leidt tot meer ongelijkheid. Met de regeling kunnen huishoudens de elektriciteit die door hun zonnepanelen is opgewekt en ze zelf niet gebruiken, aftrekken van hun eigen verbruik.

Volgens de ondertekenaars van de brief kan de afbouw van de regeling ervoor zorgen dat alleen mensen die het makkelijk kunnen betalen nog zonnepanelen kopen. Voor de meeste consumenten zou het dan niet meer rendabel zijn.

"Voor eigenaren van huurwoningen wordt het lastiger om zonnepanelen te plaatsen, omdat voor de huurder de besparing op de energierekening dan niet meer voldoende compenseert voor de daarvoor benodigde huurverhoging", legt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar uit.

De organisaties pleiten voor een beleid waarbij alle huishoudens van zonnepanelen kunnen profiteren. Ze adviseren onder meer een investeringssubsidie voor verhuurders en huiseigenaren die minder geld te besteden hebben. "Wij vinden het wetsvoorstel in de huidige vorm niet klaar voor behandeling", aldus Molenaar.

Deze week debatteert de Tweede Kamer over een wetsvoorstel dat gaat over de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling voor bezitters van zonnepanelen. Zonnepanelen zijn de afgelopen tijd veel goedkoper geworden en bovendien profiteren huishoudens met hogere inkomens relatief meer van de salderingsregeling, aldus voorstanders van afbouw van de regeling.

 

Gerelateerde artikelen