Bedrijven geven steeds meer geld Research en Development uit in buitenland

In 2013 gaven bedrijven in Nederland 8 procent meer geld uit aan Research en Development (R&D) in het buitenland dan een jaar eerder. Dit is een toename van ruim 100 miljoen euro naar 1,6 miljard euro. De R&D-uitgaven met eigen personeel bij deze bedrijven bedroeg circa 7,1 miljard euro. In totaal gaven bedrijven en instellingen samen 12,7 miljard euro uit aan R&D gedaan door eigen personeel, een stijging van 2 procent ten opzichte van 2012. Bij publieke instellingen groeiden deze uitgaven het meest met 5 procent. Dat maakt het CBS vandaag bekend in de internationaliseringsmonitor.

Twee derde van de R&D-uitgaven van bedrijven wordt uitgegeven aan R&D uitgevoerd met eigen personeel,  dit komt neer op 7,1 miljard euro. Daarnaast kunnen bedrijven R&D ook uitbesteden aan andere bedrijven in Nederland of in het buitenland, het gaat hier respectievelijk om 18 en 15 procent van hun totale R&D-uitgaven. Waar bedrijven de R&D-uitgaven uitgevoerd met eigen personeel nauwelijks zien toenemen van 2012 op 2013 groeien hun R&D-uitgaven aan derden in het buitenland met ruim 8 procent naar ongeveer 1,6 miljard euro in 2013. Hier tegenover staat bijna een miljard euro aan R&D-inkomsten afkomstig uit het buitenland. De R&D-inkomsten uit het buitenland waren in 2013 iets lager dan in 2012. De groei in R&D-uitgaven naar het buitenland werd dus niet gecompenseerd door een evenredige stijging van inkomsten uit het buitenland.
    

Naast bedrijven zijn er in Nederland ook instellingen met R&D-uitgaven. Zij voeren bijna al hun R&D uit met hun eigen personeel. De uitgaven aan R&D gedaan met eigen personeel bij publieke researchinstellingen stegen ten opzichte van 2012 het sterkst, met ruim 5 procent. In 2013 gaven bedrijven 7,1 miljard euro uit aan R&D uitgevoerd met eigen personeel en dat is een kwart procent meer dan in 2012. De R&D-uitgaven van bedrijven en instellingen samen namen van 2012 op 2013 met 231 miljoen toe tot 12,7 miljard. Een groei van 2 procent.

Gerelateerde artikelen