Bedrijfsleven vraagt om tempo bij klimaatbeleid

Het energiebeleid in Nederland is te versnipperd en te veel gefocust op de korte termijn. Dat stellen 38 grote bedrijven die zich hebben verenigd in de Transitiecoalitie. Ze willen dat het volgende kabinet snel een pad uitstippelt om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren.

In de Franse hoofdstad is vorig jaar afgesproken dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen. Nederland moet in dat kader de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 procent hebben teruggedrongen.

Met die ambitie is het niet handig als afzonderlijke kabinetten telkens met kortetermijndoelen komen, zeggen de bedrijven. Zij hebben juist behoefte aan een duidelijke en heldere visie met een verdere horizon, zodat ze hun investeringen daarop kunnen aanpassen.

Het gaat om een gezamenlijke oproep van uiteenlopende partijen, waaronder energiebedrijven als Shell, Nuon en Essent, de havens van Amsterdam en Rotterdam, Schiphol en bekende ondernemingen als Rabobank, KPN, Aegon en IBM. Ze pleiten onder meer voor het opstellen van een klimaatwet, met concrete tussendoelen voor 2030 en 2040. “Dat zou een soort Energieakkoord 2.0 moeten worden”, legt een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam uit.

Ook willen de partijen een aparte minister voor economie, klimaat en energie, die zorgt voor samenhang in het beleid. Een onafhankelijke klimaatautoriteit zou er voor kunnen zorgen dat iedereen de gemaakte afspraken ook echt naleeft. En een speciaal daarvoor op te zetten investeringsbank zou kunnen helpen om grote energieprojecten gefinancierd te krijgen, aldus de bedrijven.

 

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen