Bedrijfsinvestering in groene stroom krijgt hogere transportkosten

Hogere investering in electrificering

De aangekondigde stijging van de transporttarieven voor elektriciteit tot 2035 door nettwerkbeheerder Tennet, heeft gevolgen voor de ‘vergroenende’ elektrificering van het Nederlandse bedrijfsleven. De website voor hoger financieel management, FM.nl schrijft vannochtend dat hoofdnetwerkbeheerder TenneT de komende 10 jaar hogere transportkosten voor stroom verwacht.

  • Energiekosten stijgen; bedrijfsinvesteringen in elektrificatie mogelijk onder druk.
  • Overheidssteun en subsidies cruciaal voor voortgang.
  • Innovatie en efficiëntie essentieel voor kostenbeheersing.

Elektrificering wordt als belangrijke strategie gezien voor de verduurzaming en het verminderen van de CO2-uitstoot. Door de hogere kosten kan electrificering complexer en duurder worden. De stijging van de transporttarieven betekent hogere elektriciteitsrekeningen voor bedrijven. Dit kan een financiële last vormen, vooral voor energie-intensieve sectoren zoals de productie-industrie, chemie en ICT. Daarnaast wijzen experts dat gebriik van AI-toepassingen de vraag naar energie door bedrijven verder zal verhogen. Hogere kosten kunnen de winstmarges verkleinen en de financiële ruimte voor investeringen in duurzame technologieën beperken. [Artikel gaat verder na de volgende advertentie]

Goed adviseren betekent uw cliënten informeren over relevante informatie en evenementen. Attendeer de CFO’s uit uw netwerk daarom op Leadership in Finance Summit 2024. Op 7 november gaan 300 CFO’s, financieel directeuren en corporate controllers met experts in gesprek over hoe AI de rol van finance leaders herdefinieert.

Vertraging van elektrificatieprojecten

De hogere kosten kunnen leiden tot vertragingen in geplande elektrificatieprojecten. Bedrijven kunnen terughoudender worden om te investeren in elektrische voertuigen, warmtepompen en andere elektrificatieoplossingen als de energiekosten stijgen. Dit kan de voortgang van de energietransitie vertragen en de nationale klimaatdoelstellingen onder druk zetten.

Langere terugverdientijd

De hogere elektriciteitskosten kunnen de terugverdientijd van investeringen in duurzame technologieën verlengen. Dit kan de financiële haalbaarheid van projecten zoals de installatie van zonnepanelen, batterijopslag en elektrische vlootuitbreiding verminderen. Bedrijven kunnen hierdoor besluiten om geplande investeringen uit te stellen of te annuleren. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.


Concurrentiepositie 

De concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven kan worden beïnvloed door hogere energiekosten. Bedrijven die opereren in internationale markten kunnen geconfronteerd worden met hogere operationele kosten vergeleken met concurrenten in landen met lagere elektriciteitskosten. Dit kan de concurrentiekracht verminderen en marktaandelen onder druk zetten.

Stimulerende maatregelen

Om de negatieve impact van stijgende energiekosten te mitigeren, zijn stimulerende maatregelen van de overheid cruciaal. Dit omvat subsidies, belastingvoordelen en andere financiële steun voor bedrijven die investeren in elektrificatie en duurzame technologieën. De overheid kan ook investeren in onderzoek en ontwikkeling van kostenefficiënte elektrificatieoplossingen. Het is nog onduidelijk hoe dit kabinet staat tegenover oplopende kosten en investeringen in electrificatie.[Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Efficiëntie

Bedrijven kunnen reageren op stijgende kosten door te investeren in innovatieve en efficiënte technologieën. Dit kan onder meer slimme energiebeheersystemen, energieopslag en vraagsturing omvatten. Innovatie kan helpen om de energie-efficiëntie te verbeteren en de impact van hogere energiekosten te beperken.

Vooruitzichten

Op de lange termijn kunnen bedrijven profiteren van elektrificatie ondanks de hogere kosten. Duurzame energiebronnen en elektrificatie kunnen leiden tot lagere operationele kosten, minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en verbeterde duurzaamheid. Dit kan de concurrentiepositie op lange termijn versterken en nieuwe zakelijke kansen creëren.

Europese subsidies

Verschillende nationale, regionale en Europese subsidies helpen de kosten van elektrificatie te verminderen. De Europese Unie heeft fondsen beschikbaar gesteld om de energietransitie te ondersteunen en innovatie te stimuleren. Nederlandse bedrijven kunnen profiteren van deze subsidies om hun investeringen in duurzame technologieën te ondersteunen en de impact van stijgende energiekosten te verzachten.

Gerelateerde artikelen