BDO: Verplaatsen Nederlandse vennootschap naar België kan fiscaal aantrekkelijk zijn

Volgens BDO kan het voor Nederlandse vennootschappen soms fiscaal aantrekkelijk zijn om te verhuizen naar België. Dat is met name het geval wanneer de dga in België woont. In een dergelijke situatie zou men kunnen nagaan of het ook mogelijk is om de feitelijke leiding van de vennootschap te verplaatsen naar België, waardoor de vennootschap ook verhuist naar België. Zodra de feitelijke leiding van een vennootschap zich in België bevindt, wordt deze onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting.

De Belgische vennootschapsbelasting kent het systeem van de notionele interestaftrek waarbij een bepaald percentage van het eigen vermogen van een vennootschap in mindering mag gebracht worden van het belastbaar resultaat. Voor het inkomstenjaar 2015 bedraagt het tarief van de notionele interestaftrek 2,13%.

‘De meeste beleggingsvennootschappen die voor zetelverplaatsing in aanmerking komen, hebben een groot eigen vermogen, waardoor zij een belangrijke notionele interestaftrek kunnen genieten. Op deze wijze kunnen zij hun belastbare basis aanzienlijk reduceren, zodat het (hoge) tarief van de Belgische vennootschapsbelasting van 33,99 % slechts op een beperkte basis wordt toegepast. Het reële belastingtarief wordt hierdoor (meer dan) concurrentieel met het Nederlandse tarief, temeer omdat meerwaarden op aandelen die zich in de beleggingsportefeuille van de vennootschap zouden bevinden, vrijgesteld zijn in België van vennootschapsbelasting als ze langer dan één jaar in de portefeuille worden gehouden,’ aldus BDO.

Verder kan de dividendbelasting beperkt worden wanneer de vennootschap en haar aandeelhouder in hetzelfde land gevestigd zijn. Wanneer een Nederlandse vennootschap een dividend uitkeert, of geliquideerd wordt, zal er zowel Nederlandse als Belgische dividendbelasting verschuldigd zijn als de aandeelhouder in België woont. Die dubbele heffing kan voor een Belgische inwoner vermeden worden als de uitkerende vennootschap vóórafgaand naar België is verplaatst. Wel moet er voldoende aandacht besteed worden aan de Nederlandse conserverende aanslag bij uitkering binnen de 10 jaar na emigratie, en is zetelverplaatsing ook minder aangewezen als er zich stille reserves (latente meerwaarden) in de vennootschap bevinden, aangezien daarover eerst in Nederland moet worden afgerekend direct vóórafgaand aan de zetelverplaatsing.

Gerelateerde artikelen