AWVN hekelt tegenstrijdige berichtgeving over DBA

Er is nog steeds veel onduidelijkheid over het goed- en afkeuren van modelovereenkomsten DBA, schrijft AWVN.
Volgens de fiscalisten van AWVN is snelle actie geboden. AWVN haalt een bericht aan uit de vakpers. Dat artikel stelt dat van de bijna 4.500 ter goedkeuring ontvangen modelovereenkomsten DBA, er slechts 370 zijn goedgekeurd. Meer dan 1.000 overeenkomsten van opdracht zijn afgewezen. De rest is nog in behandeling of inmiddels teruggetrokken. 
Deze cijfers staan in schril contrast met de uitlatingen van staatssecretaris Wiebes van Financiën deze week in onder andere Forum, het huisblad van VNO-NCW en MKB-Nederland. Daarin laat Wiebes weten de onrust onder de zzp’ers over de DBA niet te snappen. Het wordt volgens hem moeilijker gemaakt dan nodig. Met een modelovereenkomst kun je zo aan de slag, zonder risico, is de teneur. 
Goedgekeurd model ineens niet meer zeker 
Er is echter een wereld van verschil tussen de politiek en de praktijk van de belastingdienst op het vlak van de DBA. Immers, bepalingen die mogelijk strijdig zijn met de gearceerde delen, waarvan niet mag worden afgeweken, maken dat een goedgekeurd model ineens niet meer die zekerheid biedt die zou moeten worden geboden. 
De AWVN spreekt van een ‘holistische benadering van de belastingdienst’. Daarin worden alle elementen die duiden op een dienstbetrekking gewogen en alle elementen die duiden op een zelfstandige ook. 
Daarbij kunnen de details problemen geven. Bijvoorbeeld daar waar de zelfstandige vindt dat deze details behoren tot het terrein van het ondernemen omdat zij vrezen dat de belastingdienst op de stoel van de ondernemer gaat zitten. 

Verschillen tussen de inspecties 
Ook ziet AWVN verschillen tussen de inspecties. De behandeltermijn beloopt inmiddels maanden. Weliswaar geldt tot 1 mei 2017 een overgangstermijn waarbinnen niet repressief wordt opgetreden, toch lijkt snel handelen nu geboden. 
Gerelateerde artikelen