Audit Regulators besluiten tot wereldwijde uitwisseling van gegevens over auditors

Tijdens een vergadering in Taipei hebben de leden van het International Forum of Independent Audit Regulators afgesproken dat en hoe zij onderling informatie over audit-dienstenverleners zullen uitwisselen.
IFIAR en de PCAOB kwamen in Taiwan tot overeenstemming over de tekst van een ‘multilateral memorandum of understanding’of MMOU, dat de kaders vaststelt waarbinnen leden van IFIAR onderling gegevens zullen uitwisselen – mits en nadat die leden het MMOU goedkeuren en mede-ondertekenen. 
 
Tijdens de bijeenkomst bespraken de vertegenwoordigers van de leden ook kwesties als hoe de veranderende economische en technologische context het vakgebied auditing en de beroepsuitoefening beïnvloedt, inclusief de kwaliteit van de uitgevoerde audits nu en in de nabije toekomst. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren de economische vooruitzichten van de auditing-sector als zodanig, de governance in de grotere multinationaal opererende firma’s  en de arbeidsmarktontwikkelingen.  
 Op de IFIAR-website is een bijbehorend paper,  “Current Trends in the Audit Industry”  beschikbaar.
 
Vanaf deze vergadering is de voorzitter van de IFIAR Janine van Diggelen van onze AFM, met als vicevoorzitter Brian Hunt, CEO van de Canadian Public Accountability Board. 
Meer en uitgebreider IFIAR-nieuws via www.accountingtoday.com/
Gerelateerde artikelen