AREX Financial Markets breekt de markt voor alternatieve financiering open

De coronacrisis heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat debiteurenrisico's flink kunnen oplopen. Facturen staan de laatste maanden steeds langer open. Een kwart van de Nederlandse ondernemingen maakt zich al zorgen dat klanten de betalingstermijnen verder zullen oprekken. Vorderingen uit handen geven aan Arex kan dan een oplossing zijn, zegt Geert-Jan Wijnands, verantwoordelijk voor Business Development van dit fintechbedrijf annex platform. "Arex is er voor de MKB-ondernemer. Met aanbieders van accountancysoftware en accountants als partners."

Betalen en betaald worden – daar komt het grotendeels op neer in het zakendoen. Wat iemand betaalt heeft hij grotendeels zelf in de hand. Een goed debiteurenbeheer draagt ertoe bij dat hij ook consequent betaald wordt. Om zijn debiteurenbeheer te verbeteren, kan hij zijn credit-managementactiviteiten zoals incasso geheel of gedeeltelijk uitbesteden. Grote kans dat hij dan aanklopt bij een factormaatschappij of andere aanbieders van alternatieve, niet-bancaire financiering, die zijn factuur grotendeels voldoet en zorg draagt voor de verdere incasso. De ondernemer hoeft niet meer weken, soms zelfs maanden te wachten voordat hij kan beschikken over zijn geld.

Een uitkomst voor bedrijven die verlegen zitten om liquide middelen, zou je zeggen. Voor snelle groeiers, bijvoorbeeld, die allerlei zaken moeten voorfinancieren. Of juist voor bedrijven die helemaal niet snel groeien maar het lastig hebben omdat de betalingstermijnen oplopen, zoals nu tijdens de coronacrisis. Kortom, voor elk bedrijf waarvan de liquiditeitspositie een flinke oppepper kan gebruiken, en de beschikking willen hebben over meer werkkapitaal voor de bedrijfsvoering. Zeker wanneer de bank geen geld wil lenen. Dan is de weg naar zo'n alternatieve financier toch gauw gevonden?  

Toch niet. De dienstverlening van bestaande factormaatschappijen en andere financiers is namelijk verre van ideaal, zegt Geert-Jan Wijnands, binnen fintechbedrijf Arex (https://arex.io) verantwoordelijk voor het uitbreiden van de Nederlandse markt. "Vaak is een bedrijf verplicht alle facturen over te dragen aan een factormaatschappij en zit hij voor langere tijd contractueel vast. Of een factormaatschappij is alleen geïnteresseerd in grote facturen, van bedragen vanaf 50.000 euro. Voor het grootbedrijf en de top van het midden en kleinbedrijf is dat interessant, voor de grote groep bedrijven daaronder niet." Ook voor andere aanbieders van alternatieve financiering geldt volgens hem dat deze aan de prijs zijn. 

Flexibel alternatief

Arex biedt een flexibel alternatief, gericht op het hele midden-en kleinbedrijf. Een alternatief dat volgens Wijnands bovendien 'in de regel' goedkoper is dan de dienstverlening van een factormaatschappij en van andere aanbieders van financiering. Arex is een van oorsprong Fins bedrijf, in 2014 opgericht, begonnen in de nasleep van de kredietcrisis. Inmiddels is het actief in alle Scandinavische landen, Engeland, Spanje, Ierland en sinds begin dit jaar ook in Nederland. Arex heeft meer dan 200 miljoen euro gefinancierd, wat neer komt op 96,5 procent van alle aanvragen.  

Het werkt als volgt. Arex neemt desgewenst uitstaande vorderingen over. Nagenoeg elke factuur in de business-to-businesssector komt in aanmerking, zegt Wijnands, 'of het nu gaat om een vordering van 10 euro of van 1,6 miljoen euro'. En het is aan de ondernemer welke facturen hij aan Arex overdraagt; van gedwongen winkelnering is dus geen sprake. Na een simpele 'onboarding' (volgens Wijnands kan een ondernemer binnen 30 minuten aan de slag), kan Arex via een API toegang krijgen tot de administratieve software waarmee de ondernemer werkt. De facturen die de ondernemer aan Arex wil overdragen, stuurt hij gewoon naar de klant, alleen gaat er dan ook een kopie naar Arex. Arex betaalt de factuur binnen 24 uur, minus een risicopremie van tussen de 1 en 3 procent. 

Partners gezocht

De precieze hoogte van die premie wordt automatisch bepaald: algoritmen van Arex, creditratings en debiteurenanalyses doen het rekenwerk om te bepalen wat de ondernemer moet afdragen. Zowel het door Arex uitgekeerde bedrag als de ingehouden premie worden automatisch in de boekhouding van de ondernemer verwerkt, daar heeft de accountant dus ook geen omkijken naar. 

En hoe komt Arex aan het geld om die factuur te betalen? Simpel: Arex is een platform waarbij verschillende institutionele investeerders zijn aangesloten. Zij nemen de rekening en het daarbij behorende betalingsrisico over. Waarbij een factuur van 10.000 euro wordt opgeknipt in 15-20 stuks. Er zijn dus meerdere investeerders die deelnemen in één factuur, elk met een beperkt risico. Elke investeerder kan zijn eigen risicoprofiel kiezen: "Hij kan bijvoorbeeld alleen investeren in facturen in bepaalde sectoren. Of hij kan aangeven dat zijn portefeuille slechts voor een beperkt percentage uit facturen met een hoog risico op wanbetaling moet bestaan."

Hoewel Arex welbeschouwd een intermediair is tussen ondernemers en investeerders, richt het bedrijf zich in deze opbouwfase in de marketing vooral op leveranciers van administratieve software en op accountants. Het hoopt dat de softwareleveranciers de API waarmee facturen naar Arex kunnen worden verstuurd zullen inbouwen. Accountants op hun beurt zouden Arex kunnen aanraden aan hun cliënten; door de white label-oplossing die Arex biedt, hebben accountants een extra service in handen om hun cliënten te helpen met werkkapitaalfinanciering. "We zijn op zoek naar partners. En uiteraard mogen die ook een commissie tegemoet zien als ze ondernemers adviseren om met Arex te werken."