‘Angst voor banenverlies door robotisering lijkt overtrokken’

Ruim één op de drie banen is over dertig jaar overgenomen door robots, verwacht de Nederlandse consument. Over de eigen baan is men wat optimistischer, bijna een kwart (23% van 65 duizend respondenten) denkt dat die door robotisering overbodig kan worden. Die verwachting staat in schril contrast met bevindingen van de OESO, die inschat dat slechts 10% van de banen in Nederland een grote kans op automatisering heeft.

Technologie kan wel leiden tot een grotere behoefte aan flexibiliteit bij werkgevers. Zij moeten meer pieken en dalen opvangen en zoeken mensen met steeds andere competenties. Dit komt naar voren in de publicatie ‘Mens en Machine in de flexbranche’ van ING Economisch Bureau.
 
Banenverlies

Er is veel te doen over toenemende automatisering en robotisering en de effecten op banen(verlies). De Nederlandse consument verwacht een behoorlijke impact in de komende decennia. Zij verwachten dat 37% van de banen over dertig jaar wordt ingevuld door een robot. Ondernemers, die uiteindelijk de investeringsbeslissingen nemen over robotisering, verwachten minder impact: zij zien robots 22% van de banen overnemen. De realiteit zou nog wel eens lager uit kunnen pakken: een recent onderzoek van de OESO geeft aan dat 10% van de banen in Nederland, met name van lager opgeleiden, een hoge kans op automatisering heeft.
 
Technologie leidt tot grotere behoefte aan flexibiliteit

Technologie zorgt er niet alleen voor dat werk verdwijnt. Het merendeel van werk verandert én verschijnt sneller door technologie. Binnen vijf jaar zal voor het uitvoeren van een baan ruim een derde aan nieuwe vaardigheden nodig zijn, verwachten HR managers. Marieke Blom, hoofdeconoom van ING Nederland: “Bedrijven groeien en krimpen sneller door technologie. Bovendien hebben ze steeds mensen met andere competenties nodig. Daardoor hebben ze meer behoefte aan flexibiliteit.”
 
Nog altijd geen booking.com van de flexbranche

Het rapport bekijkt de gevolgen van technologie voor de flexbranche. De branche staat door technologie juist onder druk: platformen maken vraag en aanbod van medewerkers transparant en kunnen zo de rol van de branche overnemen. De paralellen met bijvoorbeeld de reisbranche zijn groot. Dat de branche nog niet aan kracht verliest komt waarschijnlijk door twee ontwikkelingen. Ten eerste doordat de behoefte van inlenende bedrijven aan flexibiliteit toeneemt. Dat is een kans voor de branche: het betekent dat er vaker een match gemaakt moet worden tussen vraag naar en aanbod van medewerkers. Ten tweede wordt het matchen moeilijker omdat vraag en aanbod sneller veranderen en complexer zijn. De rol van de mens en daarmee van flexbedrijven is daarom nog zeker niet over.

• Mens en Machine in de flexbranche

Gerelateerde artikelen