Amsterdamse jaarrekening zware bevalling

De gemeente Amsterdam zou moeite hebben om tijdig de jaarrekening 2015 op te stellen. Dit blijkt althans uit een risicoanalyse in opdracht van de gemeente, die in het bezit is van Het Parool.

Volgens de krant wordt in het document gewezen op de risico’s die Amsterdam loopt als de jaarrekening niet tijdig gereed is. Zo wordt onder meer gevreesd voor het uitblijven van de goedkeuring door de accountant. Ook zou er bestuurlijke onrust kunnen ontstaan en zou Amsterdam zelfs een Artikel-12-gemeente kunnen worden.

De problemen zouden voortkomen uit een onduidelijke begroting, onvoldoende interne communicatie en achterstanden in de administratie. Ook de reorganisatie van de gemeentelijke diensten kan ertoe leiden dat het niet lukt tijdig een deugdelijke jaarrekening op te stellen.

Gerelateerde artikelen