Amerikaanse Senaat waarschuwt: Europa doet vervelend

De EU-onderzoeken naar onacceptabele staatssteun door fiscale bevoorrechting schaadt Amerikaanse bedrijven en schaadt dus de USA!
In een bezorgde en verongelijkte brief aan de US Secretary of the Treasury, Jacob Lew, gedateerd 15 januari 2016, uiten de voorzitter en leden van de US Senate Committee on Finance  hun bezorgdheid over de onderzoeken die de Europese Commissie momenteel uitvoert naar ongeoorloofde fiscale bevoordeling van een aantal multinationals – de meeste daarvan met hoofdkantoor in de VS.
 
“Wij willen erop aandringen, dat het ministerie die Commissie duidelijk maakt dat zij niet moet denken dat ze ongestraft met terugwerkende kracht maatregelen kan nemen die in strijd zijn met wat we internationaal gewend zijn, en dat de VS dergelijke acties beschouwen als een directe bedreiging van hun legitieme belangen. Volgens ons gaat het hier om regelrechte discriminatie van Amerikaanse bedrijven, door een vreemde mogendheid die niets over ons te vertellen heeft!”
 
De commissie maakt zich ook zorgen over de gevolgen van een en ander voor de eigen Amerikaanse belastingwetgeving. “Terwijl wij erop vertrouwen dat ons huidige systeem onaanvaardbare dubbele belastingheffing voorkomt, moeten we ervoor waken dat Europa Amerikaanse bedrijven beschouwt als gemakkelijke cash cows!”
Een van de grootste pijnpunten van de commissie is dat de EU met terugwerkende kracht belastinginning denkt te kunnen voorschrijven aan de lidstaten.
 
Door die onderzoeken moeten wij vrezen, aldus de commissie, dat we niet langer kunnen vertrouwen op bilaterale belastingverdragen die de USA hebben gesloten met verschillende Europese landen – zeker nu blijkt dat die landen [zoals Nederland, België, Luxemburg en Ierland]  zelf ook verrast worden doordat de EU hun lokale wetgeving gewoon opzij schuift.”
 
Gerelateerde artikelen