Amerikaans toezichthouder op accountantaudits waarschuwt

Amerikaanse hoofd van 'de accountantwaakhond' PCAOB ziet de kwaliteit van accountantsrapporten en audits binnen afnemen. Dit kan gevolgen hebben voor de beslissingen van investeerders en de financiele markten.

De Amerikaanse Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) -die in Amerika toeziet op de kwaliteit, correctheid en volledigheid van accountantsverslagen en accountancyaudits- neemt steeds meer tekortkomingen waar in de rapporten en verslagen van accountants. Dat schrijft het hoofd van het accountantstoezicht binnen de Amerikaanse beleggingswaakhond SEC Paul Munter in een artikel (An Investor Protection Call for a Commitment to Professional Skepticism and Audit Quality) op de website van de SEC.

  • Auditors en accountants moeten meer scepcis hebben ten aanzien van audits
  • Steeds vaker ontbreken goede ondersteunende bewijzen hoe de audit tot conclusies is gekomen
  • Hoofd toezicht accountantaudits binnen SEC twijfelt aan kwaliteit van informatie richting financiële markten

Uit inspecties van de PCAOB in 2022 en controle van audits in 2021, werd duidelijk dat in 40 % van de onderzochte gevallen onvoldoende auditbewijs te vinden was die de visie van auditor ondersteunde. Uit inspecties in 2021 was dit tekortkomingenpercentage nog 34% -wat al een stijging was ten opzichte van 29% in 2020. De PCAOB spreekt dan ook van ‘een verontrustende trendlijn’.

De Public Company Accounting Oversight Board is een Amerikaanse non-profitorganisatie, die is opgericht vanwege de Sarbanes-Oxley Act en heeft tot doel onder meer toezicht te houden op de financiële audits van Amerikaanse bedrijven. De PCAOB speelt dus een rol bij het waarborgen van de integriteit en nauwkeurigheid van auditrapporten, ter bescherming van investeerders en het algemeen belang.

Verantwoordelijkheid 

Financial auditors en accountants hebben een fundamentele, wettelijk geborgde verantwoordelijkheid om beleggers en investeerders te beschermen (tegen onvolledige en onjuiste informatie). Volgens Munter kunnen zij deze rol alleen vervullen als zij zich inzetten voor audits van hoge kwaliteit. Dit vereist op hun beurt dat de auditor objectief, onpartijdig oordeelt en strenge professionele scepsis toepast bij het verzamelen en evalueren van bewijs gedurende de hele audit om de verstrekte auditmeningen te ondersteunen. Bovendien moeten auditors opdrachten uitvoeren met de gedachte dat de investeerders, in plaats van het management, de auditcliënt zijn.

De professionele scepsis van auditors

Diverse omstandigheden kunnen druk zetten op de activiteiten en financiële gezondheid van bedrijven en daarmee de financiële verslaglegging en controle moeilijker maken. Het resultaat van verslechterende omstandigheden zijn namelijk van invloed op de capaciteit van de bestaande financiële verslaggevingsinfrastructuur van een onderneming. Volgens het hoofd accountantscontrole van de SEC roept dit de vraag op of investeerders nauwkeurige, transparante en volledige publicaties ontvangen.


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Aanpassingen van financiële controle

Nieuwe risico’s kunnen ook dwingen tot wijzigingen in accountingbeleid, -processen en interne controle. Management moet zich bewust zijn van deze dynamiek en ervoor zorgen dat zij hun systemen en processen voortdurend evalueren en aanpassen. Auditors moeten op hun beurt managementteams uitdagen om ervoor te zorgen dat adequate systemen en processen, samen met naleving aanwezig zijn om betrouwbare financiële overzichten en publicaties van hoge kwaliteit te produceren.

“professionele scepsis op audits is essentieel voor het goed functioneren van de kapitaalmarkten.”

Bevordering van auditkwaliteit

De auditcommissie heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om een auditor van een onderneming aan te stellen, te compenseren en toezicht te houden op de auditor van de onderneming. Bij het uitvoeren van deze verantwoordelijkheden moet een auditcommissie de auditkwaliteit prioriteit geven (ter bescherming van investeerders). Studies laten zien dat auditors (in sommige gevallen) de belangen van gecontroleerde organisatie en haar management boven die van investeerders kunnen stellen. De PCAOB wijst in het artikel expliciet op rol van auditors als ‘kritische poortwachters voor investeerdersbescherming door te zorgen voor audits van hoge kwaliteit’.

Professionele scepsis op audits

Paul Munter pleit er dan ook voor dat auditors en auditcommissies binnen bedrijven in de VS de auditkwaliteit tot prioriteit maken. Hij spreekt in dit verband dan ook van het toepassen van “professionele scepsis op audits’ die is essentieel voor het goed functioneren van de kapitaalmarkten.”

Gerelateerde artikelen