Alternatieve financieringsvormen (deel 9): Overheidsregelingen – 1

Het aandeel in financiering door de huisbankier neemt jaar in jaar uit met ongeveer 10 procent af. Daarom moeten accountants, maar ook controllers en eigenaren van ondernemingen op de hoogte zijn van de ins en outs van alternatieve financieringsvormen. Deel 9 van een serie: Overheidsregelingen (1).

Er bestaan in Nederland legio overheidsregelingen, om er een paar te noemen:

Microkrediet, BMKB-regeling, BBZ, lokale hulpregelingen, Europese hulpregelingen

Innovatiekrediet, Innovatiebox, Fonds Opkomende markten (FOM), Groei faciliteit en ga zo maar door.

De hierboven genoemde (en niet genoemde) regelingen bestaan enerzijds uit fiscale faciliteiten en garanties voor investeerders, anderzijds uit subsidies (die u dus niet terug hoeft te betalen) voor innovatie en onderzoeksprojecten. Het voert te ver om in een column alle overheidsregelingen te behandelen, in twee delen wordt aandacht besteed aan deel van deze regelingen. Het is van belang dat u zich goed verdiept in de mits en maren en voorwaarden voor deze regelingen aangezien niets zo veranderlijk is als de overheid en haar wet- en regelgeving.

In het eerste deel besteden we aandacht aan het zogenaamde microkrediet.

Microkrediet

Voor (startende) ondernemers die krediet en begeleiding nodig hebben, is er microfinanciering. Het gaat om een borgstellingregeling waarbij de overheid garant staat voor een lening tot 50.000 euro. Het krediet wordt versterkt door Qredits, Stichting Microkrediet Nederland.

Wanneer kom je in aanmerking voor een Microkrediet:

  1. je bent een startende ondernemer met een uitgewerkt ondernemingsplan of;

  2. je bent een bestaande ondernemer met minder dan 50.000 euro bancair krediet;

  3. je bedrijfsactiviteiten vinden plaats in Nederland;

  4. je bent 18 jaar of ouder;

Qredits hanteert een voorzichtig beleid in het verstrekken van financiering voor werkkapitaal. Ze kijken met name naar de voorgestelde liquiditeitsontwikkeling en of onze middellange lening een oplossing kan bieden voor de geschetste kredietbehoefte.

Een Kamer van Koophandel inschrijving is niet verplicht voor het aanvragen van een Microkrediet. Voordat de financiering op de rekening van de onderneming kan worden gestort moet de onderneming wel worden ingeschreven bij een Kamer van Koophandel in Nederland als eenmanszaak, vennootschap onder firma, stichting, commanditaire vennootschap of besloten vennootschap. Andere ondernemingsvormen zijn uitgesloten. Bij aanvragen voor bv’s is het uitgangspunt dat Qredits vraagt om hoofdelijke aansprakelijkheid (borg) van de directeur en de eventuele aandeelhouder(s). Bij een eenmanszaak of VOF is de ondernemer altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele lening. Ook moet de onderneming actief zijn op de Nederlandse markt.

Rente en kosten microkrediet

Qredits verstrekt Microkredieten tot maximaal € 50.000.

De invulling van de zakelijke lening wordt flexibel aangepast aan de specifieke situatie en wensen.

  1. De rente wordt vastgezet gedurende de looptijd van je lening.

  2. De behandelkosten zijn afhankelijk van de hoogte van de gevraagde lening.

  3. Met de rekentool van Qredits krijgt men direct een indicatie van de maandlasten die horen bij een zakelijke lening van Qredits.

  4. Qredits brengt kosten in rekening voor administratieve handelingen wanneer de overeengekomen kredietvoorwaarden wijzigen.

  5. De aflossing van de lening is maandelijks, gedurende de looptijd van 1 tot maximaal 10 jaar; de bedrijfsadviseur van Qredits zal hierbij adviseren op basis van de prognoses uit het ingediende ondernemingsplan. 

Hoe verloopt een Microkrediet aanvraag?

De procedure voor het aanvragen van een krediet bij Qredits bestaat uit 5 stappen. Elk van de stappen moet positief worden afgesloten, voordat de volgende stap wordt gezet.

Om de doorlooptijd van het proces te bevorderen, is het wenselijk dat alle documenten zo volledig mogelijk zijn en de aanvrager beschikbaar is voor het maken van een afspraak of voor het beantwoorden van mogelijke vragen. Aanvraag, intake, screening, beoordeling, verstrekking.

MKB-krediet ook mogelijk

Bij Qredits kan men ook terecht voor een MKB-krediet. De te lenen bedragen variëren van minimaal 50.000 tot 250.000 euro. De rente is wel fors te noemen, vanaf 8.75%. Daarentegen is extra aflossen wel mogelijk, een hypothecaire zekerheid behoort tot de mogelijkheden, echter af- en doorverwijzing van bank is wel noodzakelijk.

In de volgende column over alternatieve financieringen gaan wij in op overheidsregelingen deel 2.

Stefan Betting is eigenaar/oprichter van PROFEDA B.V. een organisatie gericht op het geven van trainingen aan en adviseren van accountants(kantoren). Met meer dan 23 docenten en adviseurs staan zij dag in dag uit accountants bij in hun dagelijkse uitdagingen. Verder is Stefan verbonden als docent bij Nyenrode Business Universiteit, Alex van Groningen, de NBA, het NIVE en het IFBD in België en geeft hij in binnen en buitenland trainingen aan de top 500 van het bedrijfsleven.

Bronnen: www.qredits.nl

Gerelateerde artikelen