Alternatieve financieringsvormen (deel 8): Achtergestelde leningen, bootstrapping en sweat equity

Het aandeel in financiering door de huisbankier neemt jaar in jaar uit met ongeveer 10 procent af. Daarom moeten accountants, maar ook controllers en eigenaren van ondernemingen op de hoogte zijn van de ins en outs van alternatieve financieringsvormen. Deel 8 van een serie: Achtergestelde leningen, bootstrapping en sweat equity.

Achtergestelde leningen

Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de schuldeiser in het geval van faillissement van de schuldenaar wordt achtergesteld. De achtergestelde schuldeiser komt in een faillissement in de volgorde van schuldeisers achter de concurrente (dat wil zeggen gewone) schuldeisers, en heeft slechts voorrang ten opzichte van de aandeelhouders, vennoten of inbrengers. Achterstelling kan men bereiken door dit contractueel met elkaar af te spreken.

Door deze voorwaarden loopt de schuldeiser een hoger risico dat hij een deel van zijn verstrekte krediet niet terugbetaald krijgt. Om dit te compenseren wordt meestal een hoger rentepercentage vergoed. Soms is de rente zelfs winstafhankelijk. Over de ontvangen interest hoeft de verstrekker van de lening geen belasting te betalen aan de fiscus. Deze vorm van alternatieve financiering komt veel voor bij bedrijfsoverdrachten in het Midden- en kleinbedrijf, aangezien de schuld achtergesteld is op die van de bank, kan de bank deze achterstelling zien als een verbetering van de solvabiliteit van de onderneming, uiteraard een en ander hangt af van de contractuele afspraken in de achtergestelde leningsovereenkomst.

Bootstrapping

Bootstrapping in het bedrijfsleven betekent het starten/runnen van een bedrijf zonder externe hulp of kapitaal. Dergelijke ondernemers financieren de ontwikkeling van hun bedrijf door middel van de interne kasstroom en zijn voorzichtig met hun uitgaven. De kosten van bootstrapping zijn laag en het rendement van de investeringen is hoog. Anders kan bootstrapping worden gedefinieerd als een verzameling van methoden die worden gebruikt om het bedrag van buiten en vreemd vermogen (van banken en investeerders) te minimaliseren.

Er zijn verschillende types van bootstrapping:
• Financiering door de eigenaar/oprichter
• Sweat equity
• Minimalisering van de te betalen rekeningen
• Gezamenlijk gebruik/sharing
• Het uitstellen van betaling
• Het minimaliseren van de voorraad
• Financiering door middel van subsidies
• Persoonlijke lening in privé

Facebook en Dell computers hebben bootstrapping gebruikt en gebruiken dat nog steeds in hun huidige financieringsstructuur.

Sweat equity

Sweat equity betekent feitelijk het mee-investeren in een project of bedrijf door middel van inbreng van expertise, tijd en arbeid. Sweat equity is alleen te leveren door kenniswerkers (experts).

De kenniswerkers worden niet betaald op basis van het traditionele ‘uurtje/factuurtje’ model. De beloning kan op verschillende manieren worden geregeld. Bijvoorbeeld door een laag uurtarief in combinatie met een resultaatafhankelijke beloning, een aandelenpakket of een combinatie van mogelijkheden. Meer weten over sweat equity en hoe het werkt surf dan naar http://www.sweatequity.nl/

In de volgende column over alternatieve financieringen gaan wij in op overheidsregelingen, dat onderwerp wordt in twee columns behandeld.

Stefan Betting is eigenaar/oprichter van PROFEDA B.V. een organisatie gericht op het geven van trainingen aan en adviseren van accountants(kantoren). Met meer dan 23 docenten en adviseurs staan zij dag in dag uit accountants bij in hun dagelijkse uitdagingen. Verder is Stefan verbonden als docent bij Nyenrode Business Universteit, Alex van Groningen, de NBA, het NIVE en het IFBD in België en geeft hij in binnen en buitenland trainingen aan de top 500 van het bedrijfsleven.

Gerelateerde artikelen