AI expert over AI in accountancy

Accountants van Deloitte gaan AI toepassen. Maar de tech achter AI is makkelijker dan organisaties leren gebruiken van AI. Zegt NBA docent en AI-expert Maarten de Borst.

Afgelopen maand kondigden de accountants van Deloitte aan volgend jaar AI te zullen gebruiken bij het maken van jaarverslagen. Volgens AI expert, adviseur en NBA docent Maarten de Borst van strategisch adviesbureau Numbers, is dat een logische stap. Hij vermoedt dat veel meer grote organisaties er mee bezig zijn maar slechts enkelen komen daar mee naar buiten.

“Technologie van AI is niet de voornaamste uitdaging; de uitdaging zit namelijk – zoals iedere technologie – in de implementatie in de organisatie: In hoeverre krijgen medewerkers dit ‘in hun systeem?”.

Toch vindt de Borst het verstandig dat het bedrijf zo duidelijk stelt dat het in 2025 met AI aan de slag gaat: “Dat doen ze volgens mij niet alleen voor de marketing maar om ook écht bedrijfsbreed en daarbuiten duidelijk te maken dat Deloitte er mee aan de slag gaat.”[Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Vermoedt u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


ChatGPT heeft markt opengebroken

Duidelijk is dat de snel opgekomen aandacht voor AI door Chat GPT daar een rol bij heeft gespeeld. “De komst van ChatGPT zou je kunnen zien als de komst van de Iphone; smartphones en telefoons met touch waren er al, maar door de toegankelijkheid zette Steve Jobs de smartphone in één keer op de kaart. Hetzelfde geldt in zekere zin voor ChatGPT. Iedereen, van jong tot oud, ziet nu het nut van AI in.” Hij ziet dan ook dat steeds meer bedrijven er mee aan de slag willen. Maar kennis over hóe dat dan exact moet is volgens hem nog niet duidelijk aanwezig. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Geen berekeningen, wel taalgeneratie

Opvallend vindt de Borst dat het accountantskantoor aangeeft dat het niet gaat om AI cijfermatige berekeningen te laten uitvoeren. Naar eigen zeggen gaat het Deloitte vooral om het controleren van stukken tekst. Na een uitvraag van het FD, werd dat groots aangekondigd. Maar volgens de Borst is de technologie niet de voornaamste uitdaging; die zit namelijk – zoals iedere technologie – in de implementatie in de organisatie: In hoeverre krijgen medewerkers dit ‘in hun systeem’.

Want volgens de Borst hebben veel werknemers al allerlei tooltjes om hun werk uit te voeren; “En dan komt met er AI nóg meer tooling bij. De grote uitdaging is dan ook hoe je de mensen in de organisatie meeneemt om handig gebruik te maken van AI. Je moet mensen aanleren hoe artificiële intelligentie gebruikt kan worden. Ik ga ervan uit dat Deloitte daar een goed plan voor heeft.”, aldus de Borst.

Veel meer mogelijk met Ai

Hij wijst er op dat de internationale collega’s van Deloitte AI al gebruiken, waardoor ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Als adviseur en docent voor NBA opleidingen komt hij geregeld over de vloer bij accountantskantoren om te bespreken – en te laten zien – wat AI voor het finance vak kan betekenen; “Ze waren duidelijk onder de indruk wat er allemaal mogelijk was. Vijf treffende grafieken maken, de belangrijkste drie take aways uit een enorme Excel sheet halen; allemaal geen probleem. Dat is wat finance dagelijks doet. Maar ze zagen ook direct in dat AI voorzichtig in de organisatie moet worden gebracht. Heel verstandig.”

Startadvies

Op de vraag hoe bedrijven een begin moeten maken met AI, is Maarten de Borst duidelijk; “Houdt het laagdrempelig. Stel en werkgroep samen van niet meer dan 10 man uit verschillende disciplines en verplicht ze elke dag een beetje met Ai aan de slag te gaan en ervaringen uit te wisselen. Begin met een kwartier per dag en bouw dat uit naar 30 minuten, 45 etc.”, aldus de docent AI bij NBA opleidingen. Op die manier kunnen verschillende functies ervaringen uit wisselen ‘en daar hoef je niet eens techsavy voor te zijn!.”

Gerelateerde artikelen