Agentschap SZW heeft schadeclaims gemiste vakantiedagen in behandeling

Het Agentschap SZW behandelt namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schadeclaims van werknemers die bij ontslag na langdurige ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen.

Alle claims, die tot februari 2016 zijn ingediend, zijn inmiddels inhoudelijk in behandeling genomen. Dit betekent dat er voor die claims een schikkingsvoorstel, een afwijzing of een verzoek om de claim verder aan te vullen is verzonden.

De dossiers worden zoveel als mogelijk opgepakt op volgorde van de datum van ontvangst van de claim, waarbij ook het moment van aanvullen wanneer de claim niet volledig onderbouwd is betrokken wordt in het bepalen van de volgorde. Meer informatie over ingediende schadeclaims en het indienen van nieuwe schadeclaims is hier te vinden.

Lees ook:

 ‘Verjaring claim vakantiedagenwetgeving dreigt’
• Asscher reserveert 7 miljoen voor foute vakantiedagen

Gerelateerde artikelen