Afspraak met banken over verklaring bij XBRL-jaarrekening

SBR Nexus heeft in de BT13 de inrichtingsjaarrekening geïntroduceerd.

Dit zijn de volgende rapportages:
● Inrichtingsjaarrekening
● Inrichtingsjaarrekening beperkt
● De beperkte variant is bedoeld voor micro en kleine ondernemingen om de jaarrekening in SBR-formaat op te stellen bestemd voor een bank.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de accountantsverklaring als aparte rapportage mee te sturen. Voor de BT13 geldt voor bovenstaande rapportages een tijdelijke oplossing om het versturen van de accountantsverklaring te faciliteren. De gehele inhoud van desbetreffende verklaring, die moet zijn opgesteld in overeenstemming met de vereisten in de daarvoor geldende Standaard uit de NV COS, dient te worden gekopieerd in het veld ‘Verwijzing naar de accountantsverklaring’.

Om aan te geven dat het gaat om een afschrift van een verklaring vermeldt de accountant bij de ondertekening ‘was getekend’ of w.g. voor zijn naam. Het veld ‘Verwijzing naar de accountantsverklaring’ is te vinden in de ‘Overige gegevens’. Deze werkwijze komt overeen met het in mei 2017 voor middelgrote ondernemingen gesloten convenant tussen de via SBR Nexus aangesloten banken en de NBA.

Voor de overige BT13-rapportages blijft de regeling van 2018 van toepassing en wordt door middel van knoppen aangegeven welke verklaring bij de jaarrekening van de betreffende onderneming is afgegeven.

De NBA gaat nadenken over het intrekken of aanpassen van NBA-handreiking 1114. Deze handreiking is gebaseerd op de werkwijze dat in de BT-gegevens zijn opgenomen die niet uit de jaarrekening en jaarverslag blijken.

SBR Nexus en NBA werken de komende periode gezamenlijk aan een toekomstvaste oplossing om het versturen van de verschillende rapportages met bijbehorende verklaringen op meer optimale wijze te ondersteunen.

Lees ook: SBR helpt accountant data-regisseur te worden

[avg-advertorial slug=”kom-naar-de-accountancy-expo-op-16-juni-2020″] 

Gerelateerde artikelen