SBR helpt accountant data-regisseur te worden

De rol van de accountant is radicaal aan het veranderen. Het speelveld is onderhevig aan grote digitalisering, waaronder het gebruik van SBR.

Accountants kunnen via SBR (Standard Business Reporting) nu al financiële gegevens direct bij de grootste banken van Nederland aanleveren. SBR Nexus (tot december vorig jaar SBR Banken) helpt accountants hierbij. “Het wordt voor accountants steeds makkelijker om gegevens bij banken aan te leveren zonder dat aanvullende data moet worden ingeklopt”, zegt Mark Bisschop, Chief Strategy Implementation Officer bij SBR Nexus. 

Bedrijven in de bedrijfsklasse micro en klein deponeren al hun jaarrekening sinds boekjaar 2016 via SBR. Voor middelgrote bedrijven is dat 2017. Grote bedrijven volgen in 2020. “Al is dat misschien wat te optimistisch”, denkt Bisschop. Er komen nu nog een aantal mogelijkheden bij voor SBR, zoals dus de banken. “Dat is goed voor de adoptie en het gebruik. Interessant is dat we via SBR ook informatie kunnen terugleveren aan accountants in de vorm van een standaard bankverklaring. Daar is de eerste bank mee live gegaan en accountants zijn er heel enthousiast over. De komende periode gaat dat een vlucht nemen.”

Het grootste knelpunt rond SBR was tot nu toe dat banken om heel veel aanvullende gegevens vroegen. “Het kostte accountants heel veel tijd om kredietrapportages samen te stellen en die tijd konden ze dan niet in rekening brengen”, aldus Bisschop. “Ten tweede vroeg de lokale bankmedewerker waar de accountant contact mee had vaak gewoon om een pdf-versie van de oude jaarrekening. Dan haakt de accountant op een gegeven moment af.” 

[avg-advertorial slug=”kom-naar-de-accountancy-expo-op-16-juni-2020″]
SBR Nexus heeft het nu mogelijk gemaakt om de SBR-jaarrekening in één druk op de knop naar de bank sturen. De bankmedewerker kan nog steeds een pdf krijgen, maar dan vanuit zijn eigen systeem. Er is geen mailcontact meer nodig tussen accountmanager en accountant. ABN AMRO heeft al tienduizenden brieven gestuurd naar ondernemers om via SBR jaarrekeningen in te sturen. Andere banken zullen volgen. Branchepartijen, zoals Bouwend Nederland, kunnen de SBR-jaarrekeningen gebruiken om benchmarks te doen voor hun leden.

Parallel aan het bankentraject kijkt SBR Nexus naar het toepassen van SBR bij de aanvraag van zakelijke leningen. Bisschop: “Samen met tientallen financieringsverstrekkers hebben we een standaard taxonomie ontwikkeld. Daarin zit alles wat een onderneming nodig heeft om een kredietaanvraag te doen. Binnenkort gaan we een pilot draaien voor het krediet aanvraagproces. Tot slot, volgen later dit jaar ook leasemaatschappijen, zodat er een lease-aanvraag gedaan kan worden via SBR.”

De rol van de accountants wordt door SBR alleen maar belangrijker, denkt Bisschop. Als zij de slag kunnen maken naar data-regisseurs tenminste. “Uitgebreide papieren rapporten gaan verdwijnen en zullen naar standaard rapporten gaan in SBR-formaat. Dus de accountant zal zich meer op de data moeten richten en frequenter moeten rapporteren. Zijn toegevoegde waarde zit niet zozeer in het maken van het dashboard, maar in de interpretatie. Hij kan ook een bepaalde mate van zekerheid aan de cijfers geven, zodat een partij daar waarde aan kan ontlenen. Bijvoorbeeld, een bank vindt het fijn dat de accountant meekijkt. Als de accountant daarmee aan de slag gaat, dan wordt hij een data-makelaar of regisseur. Die positie moet de accountant gaan innemen.”   

Een voorbeeld van nieuwe advieskansen zijn inzichten uit de standaard bankverklaring. Hierin vertelt de bank je bijvoorbeeld wat de verpandingen zijn en de rentepercentages. “Als je van al je klanten die standaard bankverklaring opvraagt, dat zet je die in een database. Dan zie je bijvoorbeeld dat de ene klant 4,9 procent betaalt en de ander 5,2 procent. Daarover kun je dan met de bank in gesprek. Wanneer je beschikking krijgt over meer geanonimiseerde data, kun je analyses doen. En kun je beter gaan bijsturen en analyseren.”

Wat accountants nu al kunnen doen om die kant van data-regisseur op te bewegen is ervaringen opdoen met de terugleverstroom. “In de standaard bankverklaring zitten schatten aan informatie. Dat levert nieuwe inzichten en advieskansen op. Maar ook efficiency”, aldus Bisschop. “Voorheen kreeg je alles per post. Brieven bij elkaar zoeken. Waar staat het allemaal? En nu komt het via SBR allemaal op één plek binnen en kun je het veel simpeler inzichtelijk maken en delen met collega's en klanten. Kortom, SBR wordt voor accountants een belangrijke enabler, die hen helpt bij snellere verwerking. Samen met de mogelijkheid tot het genereren van meer inzichten kan dit veel potentie hebben.”

Gerelateerde artikelen