AFM: Let op risico’s bij (duurzame) investeringen met belastingvoordelen

De AFM stelt dat consumenten er verstandig aan doen kritisch te kijken naar (maatschappelijk verantwoorde en duurzame) investeringen die schermen met fiscale voordelen. Er bestaat namelijk het risico dat het voorgespiegelde rendement niet wordt gehaald.

De AFM heeft de afgelopen twee jaar diverse partijen die dergelijke investeringen aanbieden of hebben aangeboden aangesproken op de informatieverstrekking over de voorwaarden van de voordelen. Diverse partijen hebben vervolgens hun (potentiële) investeerders over deze voorwaarden geïnformeerd.
 
Maatschappelijk verantwoorde en duurzame investeringen zijn in trek en staan daarmee ook op de radar van de AFM. Bij dit type investeringen kunnen investeerders binnen een jaar de inleg terugverdienen door de belastingvoordelen. Dan moet wel aan alle voorwaarden van een afgesproken fiscale regeling zijn voldaan. Het risico is aanwezig dat investeerders het voorgespiegelde rendement niet halen, omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan.
 
De AFM treedt op tegen aanbieders van deze investeringen die investeerders onvoldoende informeren over de voorwaarden die worden gesteld aan de fiscale regeling en die investeerders onvoldoende informeren of aan deze voorwaarden wordt voldaan.
 
De AFM raadt (potentiële) beleggers aan om kritisch te kijken of zij van de voorgespiegelde faciliteiten gebruik kunnen maken. Ze kunnen hiervoor bij de aanbieder de fiscale regeling en de daaraan verbonden voorwaarden opvragen. Aanbieders dienen deze informatie aan investeerders te verstrekken. De AFM kwalificeert deze informatie namelijk als zogenoemde ‘essentiële beleggersinformatie’. Daarnaast kunnen ze bij de aanbieder nagaan in hoeverre aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Ook deze informatie moet door de aanbieders aan (potentiële) investeerders verstrekt worden.
 
Uit consumentenonderzoek van de AFM blijkt dat appelleren aan duurzaamheid en groene investeringen de kans verhoogt dat consumenten overwegen te investeren, zonder dat zij daarbij de risico’s volledig in beeld hebben.

Gerelateerde artikelen