AFM: Informatieverstrekking verzekeraars over expirerende lijfrentes verbeterd

De zes grootste verzekeraars hebben ten opzichte van 2013 de informatieverstrekking aan consumenten over expirerende lijfrentes verbeterd, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In 2013 was de informatieverstrekking nog onvoldoende. De AFM is positief over deze ontwikkeling, maar ziet tegelijkertijd nog ruimte voor verdere verbetering.

De verzekeraars uit het onderzoek hebben inmiddels toegezegd door te gaan met het verbeteren van hun informatieverstrekking. De AFM verwacht ook van de overige aanbieders van lijfrenteproducten dat zij hun informatieverstrekking verbeteren. Hierover is de AFM in gesprek met de sector.

Expirerende lijfrente

Een lijfrente is een verzekerings- of bankspaarproduct waarbij de consument geld inlegt om later het pensioeninkomen mee aan te vullen. Als de lijfrente afloopt, spreekt men van een expirerende lijfrente. Het staat de consument vrij om met het vrijkomende lijfrentekapitaal een uitkering te kopen of om deze uitkering tijdelijk uit te stellen. Dit kan zowel bij een bank als een verzekeraar. Uitstellen kan bijvoorbeeld fiscaal interessant zijn wanneer de AOW-leeftijd nog niet is bereikt. Verder kan het lonen om verschillende producten van meerdere aanbieders met elkaar te vergelijken. Daarom is het belangrijk dat de consument goede informatie krijgt en voldoende tijd heeft om een passende keuze te kunnen maken. Op die manier heeft de consument ook voldoende tijd om eventueel advies in te winnen bij een adviseur.

Objectieve informatie

Uit het recente onderzoek van de AFM blijkt dat de zes grootste verzekeraars (Achmea, Aegon, a.s.r., Delta Lloyd Groep, Nationale-Nederlanden en Reaal) er nu beter in slagen om klanten objectief te informeren, bijvoorbeeld over het soort product dat kan worden gekocht. De informatie die aan klanten wordt verstrekt, is minder vaak gekoppeld aan de producten die de verzekeraar zelf aanbiedt. Daarnaast is het de AFM in positieve zin opgevallen dat de informatie meestal op een laagdrempelige en duidelijke manier wordt aangeboden, zowel schriftelijk als digitaal. Ook worden klanten door bijna alle verzekeraars tijdig geïnformeerd, namelijk minimaal drie maanden voor het aflopen van de lijfrenteverzekering.
 
Riumte voor verbetering

De AFM ziet voor de verzekeraars uit het onderzoek nog verschillende mogelijkheden om het klantbelang verder centraal te stellen. De grootste winst die meerdere verzekeraars kunnen behalen is door meer op de klant toegesneden informatie te verstrekken in plaats van iedereen dezelfde brief te sturen. Dit kan bijvoorbeeld door rekening te houden met het fiscale regime dat van toepassing is op het product van de klant. Verder wijzen verzekeraars hun klanten niet altijd voldoende duidelijk op verschillende varianten van dienstverlening, zoals advies of de mogelijkheid voor een klant om zelf zijn lijfrente-uitkering te regelen. Het viel de AFM tot slot op dat niet alle verzekeraars duidelijk melden dat een klant ook bij andere aanbieders terecht kan voor de uitkering van zijn lijfrente.

Gerelateerde artikelen