ACM, OM en Belastingdienst/FIOD gaan informatie uitwisselen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een samenwerkingsprotocol afgesloten met het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst/FIOD. Het protocol, dat op 16 april in de Staatscourant is gepubliceerd, regelt dat de organisaties informatie en inlichtingen gaan uitwisselen.

De in dit samenwerkingsprotocol vermelde afspraken beogen de samenwerking tussen enerzijds ACM en anderzijds OM en de Belastingdienst/FIOD te regelen op de wettelijke taakvelden van ACM, het OM en de Belastingdienst/FIOD, met het doel om effectiever en efficiënter toezicht te houden en om effectiever en efficiënter te handhaven, alsmede om de spontane naleving van de wettelijke regels door ondernemingen en personen te bevorderen. Inmiddels is de regeling in werking getreden.

Gerelateerde artikelen