Acht trustkantoren kregen aanwijzingen over hun auditfunctie

De Nederlandsche Bank heeft acht trustkantoren via een aanwijzing gedwongen tot een effectieve audit van een onafhankelijke auditor.

DNB heeft bij 26 trustkantoren verdiepend onderzoek verricht naar de uitoefening van de auditfunctie. Dertien trustkantoren hebben een zogenoemde voorgenomen aanwijzing ontvangen. Dat betekent dat de aanwijzing wordt aangekondigd aan het trustkantoor, maar nog niet definitief wordt opgelegd. Dat biedt een trustkantoor de gelegenheid om de auditfunctie effectief en onafhankelijk in te richten en een kwalitatief goede auditrapportage te laten opstellen. Bij acht van de dertien trustkantoren bleek het noodzakelijk om de aanwijzing definitief op te leggen.

Een trustkantoor moet jaarlijks een audit laten uitvoeren op de naleving van het procedurehandboek en wet- en regelgeving alsmede naar de effectiviteit van de compliancefunctie. DNB verwacht dat de bestuurder van een trustkantoor een bewuste keuze maakt bij het inhuren van een auditor. Een auditor kan alleen van toegevoegde waarde zijn als hij of zij kennis en ervaring heeft met de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (Sw). Van belang is dat de auditor de ruimte krijgt de audit onafhankelijk uit te voeren zonder financiële of andersoortige restricties. Een kritisch rapport helpt het bestuur van een trustkantoor om inzicht te krijgen over de mate van naleving van de wet- en regelgeving.

Gerelateerde artikelen