Accounting moet vernieuwen om relevant te blijven voor investeerders

Duurzaamheidsaspecten zijn steeds meer bepalend voor het resultaat van een onderneming. Zo moet de drankindustrie over schoon water kunnen beschikken. Auto’s moeten steeds zuiniger worden, en recyclebaar. Accounting moet dus ook op die aspecten zorgen voor nuttige en betrouwbare informatie, om de juiste besluiten te nemen.
Dr. Jean Rogers is oprichter en CEO van de Sustainability Accounting Standards Board. Eerder werkte zij met een achtergrond in civiele techniek voor ingenieursbureau Arup en Deloitte, en was zij Loeb Fellow aan Harvard. 
 
Op AccountingToday pleit zij nog eens welsprekend voor ‘sustainability accounting’. Bij maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen hoort immers onlosmakelijk ook duurzaamheidsmonitoring en duurzaamheidsrapportage. Sterker nog, zegt Rogers, het is cruciaal. 
 
Accounting is verantwoordelijk voor betrouwbare informatievoorziening om onderbouwd besluiten te kunnen nemen. Ook om onderbouwd  ‘buy, sell or hold’ besluiten te nemen als investeerder. 
 
Vanouds hebben accountants in en buiten de business zich in die rol gefocust op geld, op financiële gegevens. Maar inmiddels leven we in een nieuwe wereld, waar toegang tot kapitaal al lang niet meer het enige is dat de mogelijkheid om waarde te creëren beperkt of vergemakkelijkt.  Sinds de FASB is de verhouding tussen de totale netto assets en de waarde van de onderneming gestaag afgenomen. Intussen zijn ‘intangible assets’ – en daar horen duurzaamheidsaspecten zeker bij – goed voor ca 80% van de marktwaarde van de grote ondernemingen. 
 
De conventionele traditionele boekhouding is nooit ontwikkeld voor dit soort ‘waarden’. Zelfs al wordt er vaak in die termen over gesproken, zijn niet-financiële activa als mensen, sociaal kapitaal of reputatie geen object van de boekhouding – zelfs al representeren zij een groot deel van de huidige en toekomstige waarde van een onderneming.  En vertegenwoordigen zij anderzijds dus ook enorme risico’s voor de investeerders. 
Daarom is sustainability accounting broodnodig.
 
Bent u het wel of niet met Rogers eens? Lees dan haar oproep om de boekhouding grondig te vernieuwen via www.accountingtoday.com/ !
Gerelateerde artikelen