Accountants krijgen jaar extra voor bijscholen duurzaamheid

Er zijn bijna geen zinvolle opleidingen voor het verplichte PE-thema.

De termijn waarbinnen leden invulling mogen geven aan het verplichte permanente educatie-onderwerp Duurzaamheid, wordt verlengd tot eind volgend jaar.  

Daarmee komt de NBA tegemoet aan de bezwaren van accountants die voor het MKB werken. Die hadden zich dit jaar moeten laten scholen over het beoordelen van duurzaamheidsrapportages. 

Maar accountants hebben moeite om een zinvolle en effectieve opleiding over duurzaamheid te volgen die past bij het verplichte PE-thema. MLB-accountants zoeken naar praktisch toepasbare informatie, maar die is in dit stadium voor hun doelgroep nog niet (voldoende) voorhanden in het trainingsaanbod, zo stellen zij.

Accountants zeggen verder dat het vaak nog niet duidelijk is of zij een rol gaan krijgen bij de assurance van duurzaamheidsverslaggeving en welke dan precies. Als ook een andere professional dan de accountant zich bezighoudt met de beoordeling van de duurzaamheidsrapportage, dan leidt dit tot andere scholingsbehoefte voor de accountant. 

Accountants die er toch in zijn geslaagd om dit jaar al invulling te geven aan de PE-verplichting hoeven niet nogmaals op les te gaan hiervoor. Roept hun werk op het gebied van duurzaamheid vragen op, dan kunnen zij wel extra leerdoelen in het PE-portfolio voor 2024 opnemen. De NBA verwacht dat dit in ieder geval van toepassing zal zijn voor accountants die assurance bij CSRD-informatie in het bestuursverslag gaan verstrekken.

In november zal de NBA de competentievereisten voor accountants die CSRD-assurance willen verlenen ter consultatie voorleggen. Deze vereisten kunnen ook als basis dienen voor de leerdoelen voor 2024, voor het onderwerp duurzaamheid in het PE-portfolio.

Accountants die het verplichte thema Duurzaamheid doorschuiven naar 2024, wordt gevraagd hierover een vermelding op te nemen in hun PE-portfolio 2023. Dit om verwarring hierover te voorkomen. 

Lees ook: Accountants willen aanpassing EU-wet duurzaamheidsrapportages

[avg-advertorial slug=”verdiep-je-in-duurzaamheid”]
 

Gerelateerde artikelen