Accountant voor 10 jaar doorgehaald

Een accountant die eerder door de strafrechter voor fraude is veroordeeld en in wiens huis een hennepkwekerij is ontdekt, is voor de duur van 10 jaar doorgehaald in het accountantsregister. Dat bepaalde de Accountantskamer.

De NBA en het Openbaar Ministerie meenden dat voor de AA geen rol meer is weggelegd in het accountantsberoep. Opvallend was dat het aantreffen van een hennepkwekerij in een woning en in een loods nu ook bij een tuchtrechter werd voorgelegd. Het is bij uitstek een strafbaar feit waarover een strafrechter zich later nog zal buigen. Maar het OM en NBA zien het houden van een hennepplantage als in strijd met de goede uitoefening van het accountantsberoep omdat een accountant zijn beroep niet in diskrediet mag brengen. Ze doelen hiermee op het fundamentele beginsel van professionaliteit. Ook wijzen ze op het witwassen van geld door de winsten uit de kwekerij te gelde te maken. En ook dit is voor een accountant tuchtrechtelijk relevant, zo betoogden ze tijdens de zitting eind november. De raadsman van de beklaagde AA benadrukte dat het gefraudeerde bedrag niet meer dan 4700 euro was en dat het huis waar de kwekerij van 245 planten is gevonden, niet meer door zijn cliënt bewoond werd.

Dat laatste werd door de Accountantskamer niet gevolgd. Ze noemt het verweer merkwaardig omdat de beklaagde tijdens het vinden van de kwekerij door de politie notabene in de woning aanwezig was. En de mededeling van de raadsman dat het benadelingsbedrag van de belastingfraude slechts 4.700 euro bedraagt “kan aan de ernst en omvang van die fraude niet afdoen, omdat – zie ook meergenoemd rechtbankvonnis – het benadelingsbedrag het meer dan dertigvoudige zou zijn geweest als de Belastingdienst de schijnconstructies van betrokkene niet tijdig had doorzien”, aldus de tuchtrechter.

Alleen de fraude zou al een doorhaling voor de duur van 10 jaar hebben opgeleverd, schrijft ze verder in het vonnis, maar de tuchtrechter gaat ook in op de hennepkwekerij en de relevantie voor het vak van accountant. Gezien de professionele wijze van inrichting van de kwekerij wordt gevreesd dat de accountant aan drugshandel gerelateerde criminele contacten onderhoudt. En het kan niet anders zijn dan dat hij in verband met de hennepteelt betrokken is bij witwashandelingen.
Ook meent de tuchtrechter dat de fraude en het telen van houden van een hennepkwekerij in strijd zijn met het beginsel ‘professionaliteit’.

• Zaaknrs. 15/2224, 15/2044

[Door: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle]

Lees ook:

• OM en NBA willen accountant doorgehaald
• Accountant per direct doorgehaald

Gerelateerde artikelen